Sesiuni de formare / învățare colegială destinate personalului academic al Universității din București

La nivelul Universității din București s-a derulat, în 2022, un amplu exercițiu de învățare colegială (peer learning), care s-a bucurat de un real succes. În conformitate cu cele patru teme strategice (publishing, project writing & project management, data analysis, innovative pedagogies), derivate din prioritățile instituționale asumate, colegi din mediul academic, profesori și / sau cercetători, și-au oferit expertiza pentru alți membri interesați ai comunității noastre. 

Acest exercițiu a presupus organizarea unui număr de 29 ateliere de lucru / sesiuni de formare, la care au participat pana in prezent peste 400 cadre didactice, cercetători și doctoranzi din UB. Pentru mai multe detalii: https://unibuc.ro/program-de-dezvoltare-profesionala-prin-peer-learning-pentru-angajatii-ub/.

În baza feedback-ului primit de la participanți, dar și a angajamentului nostru de a valorifica înalta expertiză a colegilor pentru dezvoltarea profesională a întregii comunități, lansăm, pentru anul 2023, un numar de 38 de workshop-uri / sesiuni de formare, care sperăm să contribuie atât la creșterea capacităților pe cele 4 arii tematice, cât și la dezvoltarea unei culturi organizaționale bazate pe colegialitate și cooperare. Coordonarea și administrarea acestui program este realizată de prof.dr. Lucian CIOLAN (prorector, Proiecte de dezvoltare, învățare continuă și infrastructură educațională, lucian.ciolan@unibuc.ro) și Biroul de Învățare Continuă (Iulian Bălțătescu, iulian.bălțătescu@unibuc.ro)

Înscrierile la ateliere vor fi deschise etapizat, în acest moment fiind disponibile pentru înscrieri workshop-urile care se vor desfășura în lunile ianuarie, februarie și martie. Înscrierile pentru etapa următoare vor fi anunțate ulterior, pentru intervale de câte trei luni (exemplu: în februarie lansăm înscrierile pentru aprilie, mai și iunie etc.).

Înscrierile se fac obligatoriu utilizând adresa de email instituțională. În cazul în care nu aveți acces la adresa de email instituțională vă rugăm să contactați departamentul IT din cadrul UB pentru a vă facilita accesul.

Informații complete: https://unibuc.ro/studii/lifelong-learning/unibuc-peer-learning-2023/