Studii universitare de licență – Domeniul Psihologie

Psihologie

Psihologie – Științe cognitive

Psihologie – Științe cognitive (în limba engleză)


Studii universitare de licențăDomeniul Științe ale educației

Pedagogie

Psihopedagogie specială

Pedagogia învățământului primar și preșcolar (București)

Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Buzău)

Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Focșani)