PROGRAM CU PUBLICUL/CONTACTE SECRETARIAT 2022/2023

PROGRAM CU PUBLICUL  – la sediul facultății (ridicare documente în original: diplome, carnete student, legitimații student etc.)

LUNI-JOI: 13:00-15:00
VINERI: 9:00-10:00


Manuela Voicu
Secretar șef
Mihaela Valentina Ionaș
Secretariat Decanat
Mihaela Popescu
Doctorat
Alina Comandia
Psihologie an II (studii de licență) / Psihologie - Științe cognitive (lb. Engleză) an I și II (studii de licență)
Carmen Obretin
Psihologie an III (studii de licență) / Postuniversitar Psihopedagogie specială
Nicoleta Micu
Psihologie, an I (studii de licență) / Psihologie – Științe cognitive, an I
Victorela Ionescu
Pedagogie anii I-III (studii de licență) / Psihopedagogie specială anii I-III (studii de licență)
Claudia Ceaușu
PIPP București anii I-III (studii de licență)
Daniela Goian
Master Științe ale educației: TLPC, PPSI, MEOPE, FF, IICE, PED-ARTE, CSDC / PIPP ID (conversie profesională), An I
Mihaela Marcu
Master Psihologie: POMRU, PSCOC, PAP, SOPRU, EDU / Leadership educațional, Fundamentele psihologiei – postuniversitar
Mihaela Comandia
Master Psihologie: PADSN, PEU, ECCF, PMTS,CLINICĂ, TCC și EFT
Sânziana Ciuncan
Master Științe ale educației ET, EPSD, Mentorat, Nivel I și II postuniversitar
Elena Negoiță
PIPP Buzău anii I-III (studii de licență) și master ME Buzău
Daniela Tîrcavu
PIPP Buzău anii I-III (studii de licență) și master ME Buzău
Gina Florea
PIPP Focșani anii I-III (studii de licență) și master ME Focșani
Monica Rozescu
PIPP ID (conversie profesională), An II Curs postuniversitar PADRI și LCM
Daniela Olteanu
Nivel I (modul psihopedagogic) an II
Valeria Dan
Nivel I (modul psihopedagogic) an III
Nina Militaru
Nivel I (modul psihopedagogic) an I
Gina Ion-Cojocaru
Nivel II studenți
Ramona Dumitrescu
Acte de studii DPPD / Nivel I-II

Orice solicitare/mesaj transmisă/transmis pe alte adrese de e-mail decât cele menționate mai sus nu se vor lua în considerare/nu vor primi răspuns.