ORAR CURSURI POSTUNIVERSITARE

Domeniul

Programul de studii

Psihologie

Științe ale Educației

Program de certfificare a competențelor în profesia didactică – Nivel I (absolvenți de studii universitare de licență)

Program de certfificare a competențelor în profesia didactică – Nivel II (absolvenți de master)