Precizări cu privire la examenul de admitere studii universitare de master – forma de învățământ cu frecvență sesiunea iulie/septembrie 2023 – domeniul Psihologie

Precizări cu privire la examenul de admitere studii universitare de master – forma de învățământ cu frecvență sesiunea iulie/septembrie 2023 – domeniul Științe ale Educației

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studii universitare de master 2023