Decontare abonamente STB – Noiembrie 2023

MODIFICARE CALENDAR ADMITERE NIVEL I STUDENȚI UB

PRECIZĂRI PRIVIND RECUNOAȘTEREA ȘI ECHIVALAREA rezultatelor obținute de studenți, pe parcursul studiilor universitare anterioare, la discipline promovate din planul de învățământ al programului de studii la care sunt înmatriculați

În atenția studenților de la programele de studii universitare de masterat – Domeniul Științe ale educației – Anul II de studii – Alegere curs optional

RECLASIFCAREA STUDENȚILOR PE LOCURILE DE LA BUGET/TAXĂ ANUL UNIVERSITAR 2023/2024 – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – DUPĂ SUPLIMENTAREA LOCURILOR BUGETATE

RECLASIFCAREA STUDENȚILOR PE LOCURILE DE LA BUGET/TAXĂ ANUL UNIVERSITAR 2023/2024 – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – DOMENIUL PSIHOLOGIE – DUPĂ SUPLIMENTAREA LOCURILOR BUGETATE

RECLASIFCAREA STUDENȚILOR PE LOCURILE DE LA BUGET/TAXĂ ANUL UNIVERSITAR 2023/2024 – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI – DUPĂ SUPLIMENTAREA LOCURILOR BUGETATE

ANUNȚ RECLASIFICARE STUDENȚI 2023-2024