TIPURI DE CERTIFICATE DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ acceptate pentru admiterea la studiile universitare de licență în Psihologie – Științe Cognitive (limba engleză)

Precizări cu privire la examenul de admitere studii universitare de licență – sesiunea iulie/septembrie 2023 – domeniul Psihologie

Precizări cu privire la examenul de admitere studii universitare de licență – sesiunea iulie/septembrie 2023 – domeniul Știinţe ale Educaţiei

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studii universitare de licență 2023