Exemple itemi admitere iulie 2023


BAREM DE CORECTURĂ – Proba scrisă de gândire critică – Domeniul Psihologie


TIPURI DE CERTIFICATE DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ acceptate pentru admiterea la studiile universitare de licență în Psihologie – Științe Cognitive (limba engleză)

Precizări cu privire la examenul de admitere studii universitare de licență – sesiunea iulie/septembrie 2023 – domeniul Psihologie

Psychology admission specifications – Undergraduate Studies – 2023

Precizări cu privire la examenul de admitere studii universitare de licență – sesiunea iulie/septembrie 2023 – domeniul Știinţe ale Educaţiei

Cifra de scolarizare 2023/2024 – Studii universitare de LICENȚĂ

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studii universitare de licență 2023