Numele și prenumele

Funcția

Prof. univ. dr. Verza Florin Emilian

Decan

Prof. univ. dr. Ciolan Lucian

Prorector

Prof. univ. dr. Nedelcu Anca

Prodecan

Conf. univ. dr. Bratu Marilena

Prodecan

Conf. univ. dr. Petrescu Anca

Prodecan

Conf. univ. dr. Golu Florinda

Prodecan

Prof. univ. dr. Iliescu Dragoș

Director  Școala Doctorală

Prof. univ. dr. Pânișoară Ovidiu

Director Departament Formarea Profesorilor

Conf. univ. dr. Buică - Belciu Cristian

Director Departament Psihopedagogie Specială

Conf. univ. dr. Tacea Firuța

Director Departament Pedagogie

Lector univ. dr. Bucur Cristian

Director Departament Credis

Lector univ. dr. David Ioana Cristina

Director Departament Psihologie – Științe Cognitive

Lector univ. dr. Pop Ovidiu Alexandru

Director Departament Psihologie Aplicată și Psihoterapie

Prof. univ. dr. Avram Eugen

Prof. univ. dr. Crețu Romeo

Prof. univ. dr. Bizu Crenguța

Prof. univ. dr. Ulrich - Hygum Cătălina

Conf. univ. dr. Ciolan Laura

Conf. univ. dr. Csorba Diana

Prof. univ. dr. Pânișoară Georgeta

Lector univ. dr. Luca Adrian

Lector univ. dr. Gheorghe Victoria

Lector univ. dr. Ștefănescu Cornelia

Anghel Andreea- Alexandra

Student

Bohuș Victor

Student

Dragu Marina

Student

Ionașcu Florian Iulian

Student

Petre – Teodor Constantin

Student

Savu Iris Mădălina

Student

Spoială Ioana

Student