Studii universitare de masterat – Domeniul Psihologie

Psihologie aplicată în domeniul securității naționale

Psihologie clinică – Evaluare şi intervenţie terapeutică

Psihologia clinică și psihoterapia copilului și a familiei

Psihologie educațională și consiliere psihologică

Psihoterapie focalizată pe emoții

Psihologia muncii, transporturilor si serviciilor

Psihologie organizațională și managementul resurselor umane

Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală

Psihologia sănătății – Cercetare clinică și optimizare comportamentală

Psihologia traumei: Evaluare clinică și intervenție terapeutică

Sănătate ocupațională și performanța resursei umane

Terapii cognitiv-comportamentale


Studii universitare de masterat – Domeniul Științe ale educației

Consiliere școlară și în carieră

Didactici inovative în învățământul primar

Educație timpurie (interdisciplinar cu domeniul Psihologie)

Formarea formatorilor

Învățare, inovare și coaching în educație

Mentorat în educație

Managementul și evaluarea organizațiilor și programelor educaționale

Pedagogii alternative și artă teatrală în educație (interdisciplinar cu Teatru și artele spectacolului)

Psihopedagogia școlii incluzive

Tehnologii informatice și de comunicații în educație (interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare și tehnologia informației)

Terapia logopedică în procesele de comunicare

Management educațional – Buzău

Management educațional – Focșani