Se prelungește perioada de înscriere la concursul de admitere, studii universitare
de master, domeniul Psihologie și domeniul Științe ale educației, sesiunea
septembrie 2023, până în data de 18 septembrie a.c, ora 23:59