CALENDARUL CONCURSULUI PENTRU ACORDAREA GRADAȚIILOR DE MERIT PERSONALULUI DIDACTIC
Perioada 2024-2028
Depunere dosare de concurs: 20 – 26 noiembrie 2023

DOCUMENTE NECESARE:

  • Cerere obținere gradație de merit, semnată și datată (descarcă)
  • Raport de autoevaluare privind activitatea desfășurată în perioada 2019-2023, pe baza criteriilor din procedura pentru acordarea gradațiilor de merit, semnat.
  • CV.
  • Apreciere sintetică asupra activității desfășurate de către solicitant în perioada 2019-2023, întocmită şi semnată de conducătorul departamentului.

Dosarul de concurs se transmite online (scanat într-un singur fișier care va conține toate documentele necesare) la secretariat cancelarie până la data de 26 noiembrie 2023, la adresa de e-mail valentina-mihaela.ionas@fpse.unibuc.ro
Nr gradații scoase la concurs: 10 personal didactic
Analizarea dosarelor si afișarea rezultatului concursului de acordare a gradațiilor: 27 noiembrie 2023
Depunere contestații (online pe adresa valentina-mihaela.ionas@fpse.unibuc.ro): 28 – 29 noiembrie 2023
Rezolvare contestații: 4 decembrie 2023
Afișare rezultate finale: 5 decembrie 2023
Metodologia de acordare a gradațiilor de merit (descarcă)