Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București recrutează voluntar care, prin activitatea sa, să ofere suport didactic necesar dezvoltării   competențelor profesionale ale studenților.

Voluntarul își va desfășura activitatea alături de specialiști în domeniul academic și în carieră ai Universității, pentru a-i motiva pe studenți și pentru a le crea premise sporite pentru o integrare mai bună pe piața muncii. În acest scop, voluntarul va ține prelegeri/ va derula proiecte/ va organiza activități (în funcție de numărul studenților doritori, participanți la astfel de cursuri), pentru a participa la dezvoltarea competențelor acestora.

Condiții minimale de înscriere:

  • licență în psihologie,
  • diplomă de licență recunoscută de Ministerul Educației;
  • abilitare recunoscută la nivel național și internațional în coaching;
  • experiență de minimum 10 ani în coaching/ psihoterapie, recunoscută pe plan național/ internațional;
  • experiență și disponibilitate în susținerea de prelegeri publice.

Constituie un avantaj utilizarea limbilor străine și experiența ca formator pentru o diversitate de domenii profesionale.

Persoana selectat(ă) va fi implicată în activități cu rol de sprijin pentru evoluția profesională a studenților și va putea participa la: proiecte și sesiuni de prelegeri/ consiliere și îndrumare cu studenții Facultății de Psihologie și Științele Educației.

Persoanele interesate vor depune următoarele documente:

  • scrisoare de intenție,
  • CV (de preferat în format european),
  • lista de lucrări publicate și/ sau contracte implementate,
  • copii după diplomele de licență, master, doctorat (cel puțin diploma care atestă nivelul cel mai înalt de studii),
  • copie CI/ pașaport.

Înscrierea se poate face fie online, la adresa: valentina-mihaela.ionas@fpse.unibuc.ro, fie fizic la secretariatul Facultății de Psihologie și Științele Educației, Șos. Panduri nr. 90-92, etaj 1, până cel târziu la data de 17 martie 2023, ora 13.