În perioada 16-17 noiembrie 2023  la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității din București a fost organizată o întâlnire în cadrul proiectului Erasmus+ Co-Creating inclusive school communities (2021-1-LI01-KA220-SCH-000027667). Echipa de proiect responsabilă de proiect este formată din lect. univ. dr. Mihaela Stîngu și lect. univ. dr. Elena Marin.

În cadrul întâlnirii, echipa UB a coordonat întâlnirea care a vizat dezvoltarea un set de instrumente practice pentru ca școlile să se autoevalueze și să îmbunătățirea nivelului lor de incluziune. Parteneri din cadrul proiectului s-au centrat pe crearea unui set de instrumente practice pentru școli care să includă o bază teoretică (un instrument conceptual, un instrument de inspirație), un instrument analitic și instrumente de sprijinire a implementării pentru a dezvolta și/sau să consolideze cultura școlară incluzivă în cadrul școlilor.

Proiectul Co-Creation este realizat în parteneriat cu șapte instituții: Universitatea din București, Guvernul Principatului Liechtenstein, Universitatea din Tallinn, Universitatea din Zurich, Universitatea de Științe Aplicate din Amsterdam, Universitatea din Helsinki  și Universitatea din  Columbia Britanica- Canada.

Scopul proiectului este acela de a sprijini școlile în consolidarea unor comunități școlare incluzive, în care fiecare participant este binevenit, respectat, apreciat și i se oferă o voce.

Mai multe informații cu privire la activitățile desfășurate in cadrul proiectului se regăsesc pe pagina oficială: https://www.hva.nl/praktisch/algemeen/etalage/disc/disc.html