Facultatea de Psihologie și Științele Educatiei a Universitatii din Bucuresti, reprezentată prin lect. univ. dr Simona Iftimescu (manager de proiect), lect. univ. dr. Mihaela Stîngu (formator, cercetător) și lect. univ. dr. Elena Marin (formator, cercetător) este  parteneră în cadrul proiectul  Erasmus +: Evidence Informed Practice for School Inclusion – EIPSI. Proiectul se desfășoară pe o perioada de 3 ani (Octombrie 2020 – Septembrie 2023) și  își propune să proiecteze și să testeze soluții inovatoare pentru profesori și părțile interesate (cum ar fi consilieri școlari, inspectori, decidenți de politici) pentru a îmbunătăți echitatea și incluziunea în școli prin utilizarea practicilor bazate pe dovezi.

Facultatea de Psihologie și Științele Educației a coordonat pachetul de lucru care a avut ca scop elaborarea unui planul de dezvoltare și coaching pentru școli în vederea implementări practicilor de incluziune bazate pe dovezi (REIPA).

Acest pachet de lucru a furnizat:

  • Un plan de coaching pentru a sprijini managerii școlari în implementarea REIPA
  • Un ghid pentru implementarea REIPA în școli.
  • Un plan de implementare care să fie utilizat în mod autonom de către școli.
  • Un instrument de evaluare pentru a analiza implicarea școlii cu REIPA.
  • Resurse/materiale și instrumente pentru sprijinirea managerilor în crearea unui climat școlar favorabil pentru REIPA.

Grupul  țintă este reprezentat de școli din zone defavorizate, cu un număr mare de elevi imigranți, elevi cu nevoi educaționale speciale, elevi care provin din familii cu un nivel scăzut din punct de vedere social-economic. În fiecare școală, coordonatorii (membrii echipei de management, coordonatori de grupuri de lucru, consilieri școlari) vor participa la planul de coaching și vor fi promotorii REIPA în instituția lor.

Instituțiile partenere în acest proiect sunt: Universitatea Autonoma de Barcelona (Spania), Departmentul Educațional – Guvernul Regional al Cataloniei (Spania), Universitatea de Științe Aplicate din Amsterdam (Olanda), Universitatea Durham (Marea Britanie), Universitatea din Ljubljania (Slovenia) și Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională  -CMBRAE (Romania).

Mai multe detalii despre proiect regăsiți în posterul atașat și la adresa:  https://eipsi-project.eu/