Responsabilitate socială

Având în vedere specificul activităţilor aferente domeniilor noastre de specializare, natura proiectelor desfăşurate, aria de expertiză a cadrelor didiactice şi a studenţilor, facultatea noastră urmăreşte în mod constant creșterea vizibilității instituționale şi responsabilităţii sociale a FPSE în viața publică.

Acest lucru se realizează în primul rând prin implicarea profesorilor şi a studenţilor în programe cu finalitate socială explicită, cum ar fi: consultanță de specialitate acordată unor organisme naționale și unor organizații non-profit în programe-suport pentru diverse categorii de persoane,  asistarea socio-educaţională a grupurilor dezavantajate, diferitele proiecte de recuperare psihologică şi reintegrare socială, proiecte de educație urbană etc.

Alături de implicarea socială a membrilor corpului academic merită menţionată contribuţia experţilor noştri la elaborarea, fundamentarea  și / sau implementarea unor politici publice și strategii sectoriale la nivel internațional sau național în domeniile noastre de activitate (politici educaționale, sociale etc.). Expertiza membrilor Facultăţii a fost valorificată într-o multitudine de astfel de documente și inițiative printre care menţionăm contribuţii la dezvoltarea cadrului de referinţă a curriculumului naţional, a politicilor de formare a personalului didiactic sau a strategiilor de integrare socio-educaţională a persoanelor cu cerinţe educative speciale etc.

Vizibilă este şi prezenţa membrilor FPSE în mass‐media. Intervenţiile acestora s‐au produs fie cu ocazia diverselor evenimente la care facultatea a participat sau în care au fost implicaţi membri ai facultăţii, fie invitaţi ca experţi în anumite domenii de competenţă. Cadrele didactice ale facultăţii au o prezenţă permanentă şi întotdeauna apreciată în publicaţii precum: „Tribuna învăţământului”, „Societate şi handicap”, „Paideia”, „Revista învăţământului primar” ş.a. Majoritatea cadrelor didactice participă la manifestări dedicate promovării culturii, ştiinţei şi drepturilor omului.

De-a arhitectura în oraşul meu – educaţie pentru arhitectură şi mediul construit

Proiectul De-a arhitectura în oraşul meu – educaţie pentru arhitectură şi mediul construit este dezvoltat în cadrul programului cultural De-a arhitectura, deschiderea şcolarilor către arhitectură şi mediu construit al Ordinului Arhitecţilor din România, filiala Bucureşti, în parteneriat cu Departamentul de Şiințele Educaţiei din cadrul Facultaţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti.

Proiectul promovează interdisciplinaritatea prin structura echipelor de lucru din școli (un profesor,  un arhitect sau un student la arhitectură și un student din domeniul educației) și prin abordarea curriculară. Vechea paradigmă a învăţării academice şi a predării în spaţiul limitat al clasei este din ce în ce mai mult înlocuită de angajarea copiilor şi tinerilor în situaţii de învăţare care să-i pregătească să trăiască în lumea lor, nu în cea a profesorilor. Proiectul valorifică faptul că întreaga şcoală, cartierul şi oraşul pot deveni medii de învăţare. Curriculumul încurajează deopotrivă copiii şi adulţii în a recunoaşte că oraşul şi viaţa reprezintă contexte semnificative de învăţare.

Elevii de clasa a IV-a sunt sprijiniți să înțeleagă mediul urban și funcționarea orașului, prin familiarizarea cu noţiuni de arhitectură şi urbanism, prin observarea şi analizarea directă a mediului în care trăiesc. Elevii analizează elementele care dau calitate unui oraş şi, mai mult, explorează modalități prin care ei (și cetăţenii, în general) pot să îmbunătăţească mediul construit. Cunoașterea și înțelegerea spațiului construit, formarea unei culturi vizuale și a simțului spațial se întrepătrund cu educația civică participativă și responsabilizarea copiilor faţă de mediul construit şi natural. Copiii urmează pașii: observ și analizez, construiesc și prezint. Dacă la început asimilează și selectează informaţii prin experinţă directă (explorare, experiment etc.) şi prin prezentări vizuale, ulterior, copiii aplică ceea ce au învățat. Succesiunea dintre observ și analizez, construiesc și prezint încurajează, astfel, integrarea interdisciplinară (prin activarea abilităților deja dezvoltate prin ariile curriculare din curriculum nucleu). În plus, conduc la creșterea motitivaţiei, prin alegerile pe care le fac elevii și responsabilizarea lor în activitățile de explorare și de creație (machete), precum și abilităție de muncă în echipă.

Inițiat în anul școlar 2012-2013 în șase școli din București (cu acordul ISMB), De-a arhitectura în oraşul meu va deveni disciplină școlară opțională la nivel național (programa școlară este în curs de aprobare, iar cursul de formare este în curs de acreditare). Proiectul se va extinde în anul școlar 2013-2014. Sunt invitate să participe şcoli din judeţele Braşov, Covasna, Harghita, Sibiu, Vâlcea şi Mureş. Este în lucru un program similar pentru gimnaziu. 

www.de-a-arhitectura.ro, http://www.facebook.com/DeAArhitectura

Proiectul Zburd – Educație prin coaching în licee

Inițiat de Asociația ROI în parteneriat cu FPSE, proiectul Zburd – Educație prin coaching se derulează de la începutul anului 2012 în licee cu rezultate slabe la examenul de bacalaureat. Proiectul (www.zburd.ro) se dezvoltă pe bază de voluntariat și este implementat în cinci licee cu profil industrial din București, Iași, Brașov, Sibiu și Câmpulung Muscel. Aceste licee au o rată a promovabilității la Bacalaureat de sub 20%, iar elevii provin, în mare parte, din medii defavorizate. Valorificând experiența Asociației ROI, printr-o metodă de coaching de echipă (testată în alte țări), profesorii, elevii și părinții învață să lucreze împreună, să găsească soluții și să implementeze măsuri pentru a avea o școală mai bună. Proiectul vizează o transformare reală, în organizațiile școlare și la nivelul liceenilor, având în vedere că spiritul de echipă și asumarea de responsabilități sunt insuficient cultivate în societatea românească. Unul dintre obiectivele-cheie ale etapei-pilot a proiectului, care se încheie în septembrie 2013, este inițierea unui studiu longitudinal în liceele implicate în proiect. Partener în proiect, Departamentul de Științele Educației contribuie prin: elaborarea metodologiei de cercetare și a instrumentelor de monitorizare și evaluare, realizarea cercetării și evaluării, implicarea studenților. La activităție din proiect participă studenții de nivel de licență (Strategii de intervenție socio-educațională în situații de risc), precum și studenții masteranzi de la Formarea Formatorilor.

Centrul Româno-Danez pentru Educaţie Integrată RODACIE

Centrul RODACIE face parte dintr-un proiect complex cu durata de trei ani, finanţat de Fundaţia Velux. Coordonat de DGASPC, proiectul  urmăreşte să îmbunătăţească prin servicii socio-educaţionale de calitate şansele de integrare socială a copiilor vulnerabili cu vârsta cuprinsă între 0 şi 4 ani din aria de responsabilitate a DGASPC Sector 1. Până la 30 de copii din familii dezavantajate vor beneficia de serviciile centrului, în care se vor investi, în decursul a trei ani, circa un milion de euro. Deschis în ianuarie 2013, centrul RODACIE promovează o abordare educaţională centrată pe copil, care valorifică experienţa daneză în pedagogia socială.

Departamentul de Științele Educației contribuie la activitățile RODACIE prin: a) formarea continuă a personalului din creşă, amenajarea spaţiului, proiectarea, derularea și evaluarea activităților din creșă, b) stagii de practică profesională pentru studenţii români şi danezi din FPSE și c) realizarea de cercetări-acțiune, în echipe multidisciplinare, privind educaţia timpurie şi dezvoltarea copiilor

Proiectul promovează parteneriatul dintre lumea academică, organizaţii neguvernamentale şi autorităţile locale. Reprezentată prin Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (Departamentul de Ştiinţele Educaţiei), Universitatea Bucureşti este parteneră cu VIA University College şi CRFPS Pro Vocaţie. (http://villumfoundation.dk)

Ultima modificare Marți, 02 Aprilie 2013 00:09
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.