Facilități

Având în vedere diversificarea ofertei de studii şi, drept urmare, creşterea semnificativă a numărului de studenţi, FPSE şi-a extins de-a lungul timpului baza materială atât în ceea ce priveşte spaţiile de învăţare, cât şi resursele didiactice.

Ca urmare, în acest moment, activitatea FPSE se desfăşoară atât în sediul din Șos. Panduri, clădire inaugurată în anul universitar 2008‐2009, cât şi în sediul din complexul „Leu”, care asigură activitățile Departamentului de Formarea Profesorilor, precum și pregătirea masterală.

Sediul „Panduri” oferă tuturor studenților, masteranzilor și doctoranzilor condiții adecvate de studiu în următoarele spaţii:

  • un amfiteatru de 200 de locuri;
  • un amfiteatru de 150 locuri;
  • 2 laboratoare de informatică;
  • două amfiteatre de câte 100 de locuri;
  • 12 săli de seminar;
  • bibliotecă cu sală de lectură și sală de împrumut;
  • laborator de psihologie experimentală, dotat cu sistemul computerizat de evaluare psihologică Vienna Test System și cu Sistemul BIOPAC cu modul de experimente psihologice Superlab;
  • sala de psihodiagnostic computerizat și analiza datelor;
  • laborator ECDL (European Computer Driver Licence);
  • sala de management educațional.

La aceste dotări se adaugă şi spaţiile utilizate de filialele din ţară.

Toate aceste spații și clădiri dispun de amfiteateatre și săli de curs sau seminar adecvate, unde sunt puse la dispoziţia cadrelor didiactice şi a studenţilor reţele de calculatoare, servere, video-proiectoare, camere video, aparate de fotografiat digitale, reportofoane digitale, televizoare etc.

Ultima modificare Joi, 29 Noiembrie 2012 10:16
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.