EIPSI - Evidence Informed Practice for School Inclusion

EIPSI - Evidence Informed Practice for School Inclusion

În perioada 6-7 septembrie 2021 a avut loc la Universitatea Autonoma de Barcelona în Spania prima întâlnire față în față a echipei proiectului EIPSI. În cadrul întâlnirii s-a discutat despre statusul activităților din primele 10 luni ale proiectului și s-a focalizat pe dezvoltarea componentelor proiectului care vizează formarea profesorilor din școlile pilot cu scopul de a îmbunătăți echitatea și incluziunea elevilor prin utilizarea practicilor bazate pe dovezi. Grupul  țintă este reprezentat de școli cu un număr mare de elevi imigranți, școlile cu un număr mare de elevi cu nevoi educaționale speciale, cu elevi cu un nivel ridicat de mobilitate școlară și cei care provin din familii cu un nivel scăzut din punct de vedere social-economic.  De asemenea, s-au stabilit aspectele ce vor fi discutate la următoarea întâlnire ce va avea loc în martie 2021 în Amsterdam, Olanda.

Din partea Universității din București au participat la întâlnire lect. univ. dr. Simona Iftimescu și lect. univ. dr. Mihaela Stîngu.

Instituțiile partenere în acest proiect sunt: Universitatea Autonoma de Barcelona - Spania, Amsterdam University of Applied Sciences - Olanda, Universitatea Durham – Marea Britanie, Universitatea din Ljubljania – Slovacia, si Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională  -CMBRAE- Romania.

Mai multe detalii despre proiect regăsiți la adresa:  https://eipsi-project.eu/

înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.