Imprimă această pagină

EIPSI - Evidence Informed Practice for School Inclusion (2020-1-ES01-KA201-082328)

  • 06 Mai 2021 |
  • dimensiunea fontului

EIPSI - Evidence Informed Practice for School Inclusion (2020-1-ES01-KA201-082328)

 

Facultatea de Psihologie și Știinșele Educatiei a Universitatii din Bucuresti este parteneră în cadrul proiectul  Erasmus +: Evidence Informed Practice for School Inclusion – EIPSI. Proiectul se va desfășura pe o perioada de 3 ani (Octombrie 2020 – Martie 2023) și  își propune să proiecteze și să testeze soluții inovatoare pentru profesori și părțile interesate (cum ar fi consilieri educaționali, inspectori, administratori publici, delegați) pentru a îmbunătăți echitatea și incluziunea elevilor prin utilizarea practicilor bazate pe dovezi.

Abordarea incluziunii școlare necesită o abordare holistică și interdisciplinară, iar pentru a aborda aceste priorități, proiectul propune o abordare holistică, incluzând un plan de intervenție 360 ​​° care abordează trei piloni: (1) dezvoltarea capacităților profesorilor; 2) dezvoltarea școlii; 3) rețele cu părțile interesate și creșterea gradului de conștientizare.

 Derivat din aceste trei domenii de intervenție, proiectul va produce rezultate tangibile în cinci domenii, producând cinci rezultate intelectuale, inclusiv:

1) Seturi de date sistematice de criterii și indicatori pentru profesori, liderii școlii și factorii de decizie politică privind dovezile și practicile bazate pe cercetare pentru incluziunea școlară;

2) O bază de date cu resurse (practici didactice eficiente și inovatoare) și un spațiu de lucru interactiv pentru cooperare;

3) Materiale pentru profesorii, directorii și consilierii / tutorii educaționali și decidenții din domeniul educației pentru a aborda diversitatea școlară.

4) Planul de dezvoltare a școlii, inclusiv orientări de intervenție, materiale și structuri;

5) Liniile directoare europene pentru factorii de decizie politică și părțile interesate ale comunității educaționale cu privire la modul de conștientizare a  importantei fundamentării deciziilor educaționale pe dovezi rezultate din cercetările în domeniul incluziunii școlare și al echității.

 

Grupul  țintă îl reprezintă școlile cu un număr mare de elevi imigranți, școlile cu un număr mare de elevi cu nevoi educaționale speciale, cu elevi cu un nivel ridicat de mobilitate școlară și cei care provin din familii cu un nivel scăzut din punct de vedere social-economic.

Instituțiile partenere în acest proiect sunt: Universitatea Autonoma de Barcelona - Spania, Amsterdam University of Applied Sciences - Olanda, Universitatea Durham – Marea Britanie, Universitatea din Ljubljania – Slovacia, si Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională  -CMBRAE- Romania.

Mai multe detalii despre proiect regăsiți la adresa:  https://edtech2021.wixsite.com/eipsi 

Ultima modificare Joi, 06 Mai 2021 00:05