Educația prin lentila echității, Competiție și Cooperare în școala românească

Volumul Educația prin lentila echității, Competiție  și Cooperare în școala românească apărut sub coordonarea prof. univ. dr. Emil PĂUN, prof. univ. dr. Ecaterina VRĂSMAȘ, lector univ. dr. Beatrice ALMĂȘAN prezintă lucrări din cadrul conferințelor Acces și participare la educație și se remarcă pe piața editorială prin faptul că aduce studii și cercetări ale profesorilor doctori și doctoranzi cu expertiză în educația universitară și preuniversitară, pe o temă de mare actualitate care necesită analize și aprofundări variate. Îmbinarea acestor analize, reflectate în lucrarea publicată de Editura Universității din București, evidențiază preocupările constante de comunicare și colaborare între mediul academic și practică, pentru a promova echitatea și educația incluzivă. Publicația reprezintă și un model de unitate și interacțiune profesională dintre actorii educaționali: profesori, elevi alături de familie și școală, ca o mare comunitate de învățare.

Din cuprinsul cărții: Competiție și cooperare în școala românească, autori Grupul Român pentru educație incluzivă  GREI -RENINCO, prof. univ. dr. Alois Gherguț, Livius Manea, Daniel Mara, Karla Melinda Barth, Traian Vrasmaș”

GREI promovează şisusţine dezvoltarea politicilor şi practicilor incluzive în şcoala românească. Grupul GREI cuprinde persoane din universități, instituții publice, școli, organizații, care au decis să împărtășească din experiența și cunoștințele proprii din domeniile educație și social, validate în timp prin realizări profesionale, celor care știu că fiecare copil are dreptul la educație, indiferent de particularitățile sale de dezvoltare și învățare și au nevoie de intervenție directă și sprijin.

înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.