Incluziune și echitate. Realitate sau deziderat? Rezultatele cercetării privind situația copiilor cu dizabilități  și / sau CES

Conferința  “Incluziune și echitate. Realitate sau deziderat? Rezultatele cercetării privind situația copiilor cu dizabilități  și / sau CES”,  desfășurată sâmbătă 12 iunie 2021, a fost o întâlnire-eveniment, în care profesioniștii în educație, care și-au asumat un rol important în procesul de incluziune, și-au împărtășit cu intensitate realități, fapte, idei constructive care au deschis drumuri noi pentru mai departe.  

Ne-am întâlnit în mediul online cu cei peste 150 de participanți din întreaga țară: cadre didactice din învățământul preuniversitar, dar și din învățământul universitar,  directori de unități școlare, specialiști în domeniul educațional și al cerințelor educaționale speciale.  Pe parcursul acestui eveniment au fost creionate nevoi curente pentru echitate și incluziune, s-a discutat despre incluziunea socială, despre vizibilitatea și locul acesteia în sistemul de valori  pe care ar trebui să le promovăm în societate, în sistemul educațional și în practicile uzuale ale comunității școlare.

Au fost reiterate preocupările pentru o echitate reală și pentru o schimbare transformațională, vizibilă și nu doar declarată, în documentele de specialitate și au fost subliniate concluzii cheie referitoare la cercetarea realizată, precum și întrebări pentru direcții viitoare de investigare.

Rezultatele cercetării au fost prezentate in detaliu, pe fiecare secțiune în parte si comentate. Trei obiective au fost atinse prin cercetare, în prima etapă:

  1. Analiza asupra integrării/incluziunii școlare a copiilor cu dizabilități și/sau CES
  2. Identificarea serviciilor și resurselor pentru un proces incluziv de dezvoltare
  3. Stabilirea nevoilor școlilor pentru a oferi acces și participare tuturor elevilor.

În încheiere au fost prezentate  zece concluzii de sinteză ale cercetării, împreună cu noi idei și întrebări reflexive, ce oferă practicienilor posibilitatea de a identifica soluții adaptate fiecărui context educațional.

Am beneficiat de valoroasa expertiză și de prezența unor specialiști de marcă în domeniu, respectiv membrii fondatori ai Centrului de Cercetare pentru Promovarea: Prof. univ.dr. Ecaterina Vrăsmaș - Președinte CCPEE și Prof. univ.dr. Emil  Păun, precum și promotorul mișcării de integrare și incluziunea copiilor cu CES  în școala de masă,  Prof.univ.dr. Traian Vrăsmaș

înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.