CONFERINȚA PROVOCĂRILE ȘCOLII ONLINE ȘI EDUCAȚIA PENTRU TOȚI – ÎNTRE NEVOI ȘI REALIZĂRI

CONFERINȚA PROVOCĂRILE ȘCOLII ONLINE ȘI EDUCAȚIA PENTRU TOȚI – ÎNTRE NEVOI ȘI REALIZĂRI

26 februarie 2021 (Online)

 

În data de 26 februarie 2021, Centrul de Cercetare și Promovare a Echității în Educație (CCPEE) al Universității din București a organizat conferințaProvocările școlii online și educația pentru toți - între nevoi și realizări”. Scopul conferinței a fost acela de a investiga percepția profesorilor despre învățarea online, urmărind: utilitatea percepută, beneficiile și obstacolele întâmpinate, problematica echității și atitudinea față de învățarea online. La conferința online au participat un număr de 80 cadre didactice de la toate nivelurile de învățământ. Conferința a fost gratuită și organizată de către CCPEE cu sprijinul Asociației RENINCO România și a unui grup de profesori voluntari.

Mai mult, în cadrul conferinței a fost lansat volumul „Educația prin lentila echității. Competiție și cooperare în școala românească”, o carte eveniment, ce conține analize și posibile soluții inovative, cu scopul de a încuraja o schimbare reală și utilă și de a lega cercetarea de practică și care a fost coordonată de către prof. univ. dr. Ecaterina Vrăsmaș. Publicația reprezintă un model de unitate și interacțiune profesională dintre actorii educaționali: profesori, elevi alături de familie și școală, ca o mare comunitate de învățare. Cartea cuprinde rezultatele studiilor și punctele de vedere ale colaboratorilor de la universități românești de prestigiu, grupați în inițiativa GREI (Grupul Român pentru Educație Incluzivă – RENINCO), ale profesorilor din Școala Doctorală de Științele Educației de la FPSE, doctoranzilor și absolvenților acestei școli.

În prima parte a conferinței au fost prezentate rezultatele cercetării „Situația copiilor cu dizabilități și/sau CES” de către lector univ. dr. Anișoara Dumitrache, precum și rezultatele cercetărilor cu privire la soluțiile școlii online în perioada pandemiei – prezentare realizată de prof. Mariana Voinea. În cadrul atelierelor s-au dezbătut aspecte cu privire la problematica școlii online și a modalităților prin care aceasta poate răspunde educației pentru toți și echității în școala online la toate nivelurile educaționale: preșcolar, primar, gimnazial, liceal universitar precum, și  în cadrul serviciilor specializate.

 În cadrul dezbaterilor pe ateliere s-a evidențiat nevoia de a răspunde provocărilor școlii online și educației în timp de pandemie, menționând faptul că toți actorii implicați în procesul educațional s-au mobilizat pentru a răspunde nevoilor educaționale și  oferi copiilor, elevilor și studenților o educație în sistem online și la distanță în cele mai bune condiții care s-au putut realiza, cu resurse comune atât din partea profesorilor cât și a părinților. Aceste provocări au devenit lecții de învățat, s-au depășit anumite limite, s-au înlăturat obstacole, s-au dezvoltat abilități digitale și au mai rămas lucruri de rezolvat. Aspectele menționate ca fiind cele mai importante pentru realizarea educației în toată această perioadă au fost comunicarea, rezolvarea de probleme și întărirea relației de parteneriat familie-copil-școală/profesori.

Centrul de Cercetare și Promovare a Echității în Educație (CCPEE) – acesta a fost înființat în anul 2015 și este o inițiativă a Școlii Doctorale din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei și a Departamentului de Științele Educației, în colaborare cu Asociația RENINCO România. CCPEE reprezintă o structură de cercetare menită să genereze și să promoveze excelența în cercetare, fiind orientată către activități de cercetare si promovare în domeniul echității în educație. https://echitateineducatie.wixsite.com/ccpee

înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.