Decontare abonamente STB studenți

Universitatea din București efectuează decontarea abonamentelor STB (Societatea de Transport București) pentru studenții înmatriculați la cursuri de zi sau IF (învățământ cu frecvență) în vârstă de până la 30 de ani. astfel:

  • 90%  – din valoarea contravalorii achitate de către studenți a abonamentului de transport în

comun pentru studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în vârstă de până la 30 ani.

  • 100% – din valoarea contravalorii achitate de către studenți  cu unul sau ambii părinți decedați,

precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal potrivit art. 64 alin. (1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și

promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările si completările ulterioare beneficiază

de gratuitate.

Settlement of student STB subscriptions

The University of Bucharest settles STB (Societeatea de Transport Bucuresti) subscriptions for students enrolled in day courses or IF (part-time education) up to 30 years old. so:
90% – of the value of the consideration paid by the students for the transport subscription in
common for students enrolled in full-time education up to 30 years old.
100% – of the value of the consideration paid by students with one or both deceased parents, as well as students from placement centers or who were placed with the extended, substitute family or with a foster carer according to art. 64 para. (1) from Law no. 272/2004 on the protection and the promotion of children’s rights, republished, with subsequent amendments and additions benefit of gratuity.

Procedura privind decontarea abonamentelor STB pentru studenții Universității din București

Documente necesare:
1. LEGITIMAȚIA DE STUDENT în original și copie (copia față/verso se depune la decont)

2. CARDUL STB nominal în original și copie (copia se depune la decont)
3. BONUL FISCAL de achiziționare a abonamentului în original, ștampilat pe verso de emitent STB/ FACTURA FISCALA/CHITANTA primita pe e-mail pentru studenții care dețin card virtual și au efectuat achiziția on-line a abonamentului (data emiterii acestuia nu trebuie să fie în perioada de valabilitate a călătoriilor – se primesc doar bonurile care au expirat pana la data depunerii) 
4. C.I./B.I. student titular decont în original și copie (copia se depune la decont) – se depune o singura data la prima decontare sau atunci cand C.I./B.I. se schimba. 

5. EXTRASUL DE CONT al studentului în copie care se depune la decont – se depune o singura data la prima decontare sau atunci cand numarul de cont/banca, C.I./B.I. se schimba. 
6. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea decontării – se depune o singura data la prima decontare.

7. Documente doveditoare pentru situatiile in care gratuitatea se acorda 100%, acolo unde este cazul.

Documentele pentru decont se depun la sediul facultății din Șos Panduri 90, Biroul Administrativ – Dmisol, dupa urmatorul program:

LUNA NOIEMBRIE 2023

MARȚI 21.11.2023 – între orele 13.00 – 17.00

MIERCURI 22.11.2023- între orele 09.00 – 13.00

JOI 23.11.2023 – între orele 10.00 – 13.00

VINERI 24.11.2023 – între orele 10.00 – 14.00