OFERTĂ CURSURI STUDENȚI ERASMUS+ - INCOMING

 

OFERTĂ CURSURI STUDENȚI ERASMUS+ - INCOMING / ANUL UNIVERSITAR 2017/2018

 

 PSYCHOLOGY / PSIHOLOGIE

Nr.

crt.

Discipline (English/Romanian)/ Disciplina

(engleză/română)

Study Program /Program de studii

(acronim)*

Semester /Semestrul

Year of study for the discipline /Anul de studii în care este prevăzută disciplina

No of credits /Nr. credite

Professor / Titular de curs

Contact

Schedule/

Orar

Deadline for final situation / Termen de finalizare a situației școlare

Bachelor level / Licență

FIRST SEMESTER

1.

Neuropsychology / Neuropsihologie

PSY

1

1

5

Violeta Rotărescu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

2.

Methodology of Psychological Research II / Metodologia cercetării psihologice II

PSY

1

2

4

Cornel Mincu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.m

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

3.

Group Dynamics / Dinamica grupurilor

PSY

1

2

4

Laurențiu Mitrofan

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

4.

Professional and Research Practice /Practică profesională și de cercetare

PSY

1

2

2

Adrian Luca

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

5.

Forensic Psychology / Psihologie judiciară

PSY

1

3

3

Adrian Gorbănescu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

6.

Maladaptive behavioral Profiles / Profile de comportament dezadaptativ

PSY

1

3

5

Ioana Podină

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

7.

Communication and Personal Development / Comunicare și dezvoltare personală

PSY

1

1

2

Ioana David

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

8.

Introduction to Health Psychology / Introducere în psihologia sănătății

PSY

1

2

5

Eugen Avram

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

9.

Development Psychology II / Psihologia dezvoltării

PSY

1

2

4

Florinda Golu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

10.

Integrative Psychotherapies / Psihoterapii integrative

PSY

1

3

5

Cătălin Nedelcea

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

11.

Defectology and Logopedy / Defectologie și logopedie

PSY

1

3

3

Florin Verza

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

12.

 Psychology of Creativity / Psihologia creativității

PSY

1

3

3

Mihaela Roco

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

13.

Psychology of Education / Psihologia educației

PSY

1

3

5

Valeria Negovan

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

SECOND SEMESTER

 

Methodology of Psychological Research I / Metodologia cercetării psihologice I

PSY

2

1

4

Cornel Mincu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.m

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

 

Psychopathology / Psihopatologie

PSY

2

2

4

Simona Trifu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

 

Cognitive Psychology / Psihologie cognitivă

PSY

2

2

4

Violeta Rotărescu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

 

Psychological Assessment  (Projective techniques) / Evaluare psihologică (tehnici proiective)

PSY

2

3

4

Elena Vladislav

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 12

 

Psychology of couple and family relationships / Psihologia relațiilor de cuplu și a familiei

PSY

2

3

4

Denisa Godeanu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 12

 

Psycholinguistics / Psiholingvistică

PSY

2

3

3

Violeta Rotărescu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 12

 

Psychological Assessment of personality and adaptive behavior / Evaluarea psihologică a personalității și a comportamentului adaptativ

PSY

2

2

5

Cătălin Nedelcea

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

 

Professional and Research Practice / Practică profesională și de cercetare

PSY

2

2

1

Adrian Luca

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

 

Introduction to Psychotherapy /Introducere în psihoterapie

PSY

2

3

4

Denisa Godeanu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

 

Development Psychology I /Psihologia dezvoltării I

PSY

2

1

4

Florinda Golu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

 

Psychopatology / Psihopatologie

PSY

2

2

4

Simona Trifu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

 

Learning Psychology / Psihologia Învățării

PSY

2

2

4

Valeria Negovan

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

 

Vocational Counselling / Consiliere vocațională

PSY

2

3

6

Cornel Mincu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

 

Psychological Assessment (Projective Technicques) / Evaluare psihologică (tehnici proiective)

PSY

2

3

5

Elena Vladislav

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

 

Religion Psychology / Psihologia religiei

PSY

2

3

 

Mihaela Roco

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

 

Professional and Research Practice / Practică profesională și de cercetare

PSY

2

2

1

Adrian Luca

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

 

Psychology of Traumatic Experiences / Psihologia experiențelor traumatice

PSY

2

3

3

Cătălin Nedelcea

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

 

Socio-emotional development in child and adolescent / Dezvoltarea socio-emoțională la copil și adolescent

PSY

2

3

3

Georgeta Pânișoară

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

 

Introducere în psihoterapie / Introduction in Psychotherapy

PSY

2

2

4

Denisa Godeanu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

Master / Master level

1.

Child and Adolescent Psychopathology / Psihopatologia copilului și a adolescentului

EECCF

1

1

5

Marina Badea

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

2.

Practice for child, couple and family assessment and counselling / Practică de evaluare și consiliere a copilului, cuplului și familiei

ECCF

1

1

4

Elena Vladislav / Gabriela Marc

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

3.

Pre and post-natal Psychology and Counselling / Psihologie și consiliere pre și postnatală

ECCF

1

2

5

Elena Vladislav

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

4.

Trauma centered Counselling and Therapy / Consilierea și terapia centrată pe traumă

TRAUMA

1

2

5

Victor Badea

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

5.

Early Traumas and Human Development / Traumele timpurii și dezvoltarea umană

TRAUMA

1

1

6

Marina Badea

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

6.

Open course: Evolutionist Psychopathology / Actual Trends in Clinical Psychology and Psychotraumatology /Curs deschis: Psihopatologie evoluționistă/Dezvoltări actuale în psihologia clinică și psihotraumatologie

TRAUMA

1

2

8

Cezar Giosan

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

7.

Child Clinical Assessment through Objective Methods / Evaluarea clinică a copilului și adolescentului prin metode obiective

ECCF

1

1

5

Elena Vladislav

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

8.

Assessment and Recovery Intervention in Toxicological Dependencies / Evaluare şi intervenţie recuperatorie în toxicodependenţe

Clinical Psychology

1

1

5

Denisa Godeanu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

9.

Psychological Counselling in Organizational Context / Consiliere psihologică în context organizaţional

Health Psychology

1

2

6

Ioana Podină

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

10.

Family Psychotherapies and Applications / Psihoterapii de familie și aplicații

ECCF

2

1

6

Corina Criș

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

11.

Practice for child, couple and family assessment and counselling / Practică de evaluare și consiliere a copilului, cuplului și familiei

ECCF

2

1

4

Elena Vladislav / Gabriela Marc

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

12.

Special Psychotraumatology / Psihotraumatologia specială

TRAUMA

2

1

7

Diana Vasile

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

 

Trauma Psychological Assistance and Psychotherapy II / Asistarea psihologică și psihoterapia traumelor II

TRAUMA

2

2

7

Diana Vasile

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

11.

Organizational Diagnosis / Diagnoză organizațională

Health Psychology

2

1

6

Ioana David

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

12.

Risk Management and Ocupational Safety / Managementul riscului și siguranţa ocupaţională

Health Psychology

2

1

6

Eugen Avram

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

13.

Development of Emotional Competencies in Organization / Dezvoltarea competenţelor emoţionale în organizaţie

Health Psychology

2

2

7

Andreea Petruș

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

 

EDUCATIONAL SCIENCES / ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Nr.

crt.

Discipline (English/Romanian)/ Disciplina

(engleză/română)

Study Program /Program de studii

(acronim)*

Semester /Semestrul

Year of study for the discipline /Anul de studii în care este prevăzută disciplina

No of credits /Nr. credite

Professor / Titular de curs

Contact

Schedule/

Orar

Deadline for final situation / Termen de finalizare a situației școlare

Bachelor level / Licență

1.

Psychology of Development / Psihologia dezvoltării

PIPP

1

1

4

Cristian Bucur

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

2.

Communication. Fundamental landmarks / Comunicare. Repere fundamentale

PIPP

1

1

2

Camelia Rădulescu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

3.

Methodology of educational research / Metodologia cercetării educaţionale

PIPP

2

1

4

Mihaela Stîngu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

4.

Class / group Management / Managementul clasei/ grupei

PIPP

2

1

4

Laura Ciolan

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

5.

Instruction Theory and Methodology /Teoria și metodologia instruirii

PED

1

1

5

Romița Iucu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

6.

Methodology of research in Educational Sciences / Metodologia cercetarii în științele educației

PED

1

1

5

Lucian Ciolan

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

7.

Cultural and Pedagogical Antropology /Antropologie culturală și pedagogică

PED

2

1

5

Lavinia Bârlogeanu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

8.

Fundamentals of Pedagogy /Fundamentele pedagogiei

PED

2

1

5

Emil Păun

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

9.

Communication and Information Technologies / Tehnologii informaționale și de comunicare

PED

2

1

3

Bogdan Logofătu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

10.

Adult Education /Educația adulților

PED

2

1

4

Cosmina Mironov

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

11.

Psychology and Educational Sciences Didactics / Didactica psihologiei și a științelor educației

PED

2

1

4

Cristi Bucur

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

12.

Psychology of Personality / Psihologia personalității

PIPP

1

2

5

Cristi Bucur

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

13.

History of Pedagogy / Istoria pedagogiei

PIPP

1

2

4

 Diana Csorba

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

14.

Inclusive Education for Children with Special Needs / Educaţia incluzivă a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

PIPP

1

2

4

Diana Csorba

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

15.

Early childhood Education / Educaţie timpurie

PIPP

1

2

4

Laura Ciolan

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

16.

Literature for children / Literatura pentru copii

PIPP

2

2

4

Camelia Rădulescu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

17.

Didactics of civical education activities / Didactica activităţilor de educaţie civică

PIPP

3

2

5

Diana Csorba

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 12

18.

Alternative Pedagogies / Pedagogii alternative

PIPP

3

2

2

Anca Petrescu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 12

19.

Professional practice / Practică profesională

PED

2

2

2

Mihaela Stîngu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 30

Master / Master level

1.

Team Building and Leading / Construirea şi conducerea echipelor

PED

1

1

8

Cătălina Ulrich

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

2.

Analysis and Development of Educational Policies / Analiza şi dezvoltarea politicilor educaţionale

PED

1

1

7

Lucian Ciolan

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

3.

Inter-cultural Communication and Negotiation / Comunicare şi negociere interculturală

PED

1

1

8

Anca Nedelcu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

4.

Reflexive Practitioner / Practicianul reflexiv

PED

1

1

7

Anca Nedelcu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By February 15

5.

Trends in Professional Training and Development /Tendinţe în domeniul formării şi dezvoltării profesionale

PED

2

2

8

Romiţă Iucu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 12/30

6.

Communication Techniques in Counselling / Tehnici de comunicare în consiliere

PED

2

2

8

Ecaterina Vrăsmaş

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 12/30

7.

Information and Communication Technology in the Management of Educational Institutions / TIC în managementul organizaţiilor şcolare

PED

2

2

8

Bogdan Logofătu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 12/30

8.

Management of Human Resources / Managementul resurselor umane

PED

2

2

8

Ioan Neacşu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://fpse.unibuc.ro/studenti/orar

By June 12/30

*legend: acronyms and their significance

PSY - Bachelor in Psychology

PED - Department for Educational Sciences

PIPP - Teach the Teachers Department

ECCF - Evaluarea, consilierea și psihoterapia copilului, cuplului și a familiei - Assessment, counselling and psychotherapy of the child, couple and family Master Program

TRAUMA - Psihotraumatologie și asistare psihologică - Psychotraumatology and Psychological Assistance Master Program

Ultima modificare Marți, 17 Aprilie 2018 14:18
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.