Educație Presecundară. Politici și Strategii de Dezvoltare

Titlu/ Acronim

EDUCATIE PRESECUNDARA. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE

Descriere generală

Programul de master „EDUCATIE PRESECUNDARA. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE” urmarește să sprijine evoluția în carieră a profesorilor licențiați pentru învățământul primar și prescolar și a experților care vor lucra în învățământ sau în orice altă activitate care vizează educația la vârsta preșcolarității și  a școlarității mici.  

Programul creează un cadru formal riguros, fundamentat ştiinţific cu înaltă relevanţă aplicativă, pentru a sprijini activitatea didactică,  activitatea de îndrumare şi consiliere a personalului didactic angajat la aceste nivele, activitatea de asistenţă educaţională prin raportare la caracteristicile psiho-sociale ale copiilor preşcolari şi şcolari mici şi la curriculumul corespunzător nivelelor de apartenenţă. 

Programul asigură asimilarea și practicarea consecventa a principiilor deontologiei profesiei didactice pentru  construirea unui sistem valoric profesional care să determine angajarea motivată și autoexigentă pe coordonatele dezirabile ale propriei dezvoltări profesionale. 

Obiectivele prioritare ale acestui master de aprofundare vizează formarea și perfectionarea specialiştilor în domeniul pedagogiei învăţământului primar şi preşcolar și al didacticilor disciplinare şi interdisciplinare care să manifeste competențe de cunoaștere și înțelegere a realităților educaționale și a tendințelor de dezvoltare în pedagogia învățământului preșcolar și primar,  competențe  de explicare și interpretare a schimbărilor atât în plan teoretic dar și în plan practic - aplicativ, competențe  de aplicare personalizată și creativă în practica educaţională a achiziţiilor din planul teoriei pedagogice dar și a experienţelor practice inovative la nivel european și mondial și   atitudini care să valorizeze bunele practici și să asigure progresul în cariera didactică.

Echiparea masteranzilor cu setul de competenţe mentionat va permite compatibilizarea şi echivalarea structurii specializărilor de formare inițială și continuă la nivel european și mobilitatea cadrelor didactice în spatiul Uniunii Europene.

Admitere

Admiterea se realizează pe baza unui interviu.

Cursuri

Planul de învăţământ

Profesori

Echipa de cadre didactice este formată din profesori renumiți ai Universității din București, implicați în programele de profesionalizare inovativă a carierei didactice:  Prof. univ. Ioan Neacsu, Prof. univ. Romiță Iucu, Prof. univ. M. Manolescu, Prof. univ. Ovidiu Panisoara, Conf. univ. dr. Vasile Molan, Conf. Univ. Dr.  Mihail Roșu, Conf. Univ. Dr. Laura Ciolan, Conf.  Univ. Dr. Diana Csorba, Lector Univ. Dr. Anca Petrescu, Lector. Univ. Dr.  Bucur Cristian, Lector Univ. Dr. Camelia Rădulescu.

Parteneri

----

Perspective în carieră/ Debuşee profesionale

 

Ca urmare a parcurgerii progamului de studii de master: „EDUCATIE PRESECUNDARA. POLITICI și STRATEGII DE DEZVOLTARE”  cursanții vor dobândi noi capacități de a identifica, aborda şi soluţiona probleme profesionale noi în domeniul educaţiei preşcolare și şcolare mici, competențe  de cercetare ştiinţifică în domeniul educaţiei primare și preşcolare şi al didacticilor disciplinare şi interdisciplinare care presupun capacitatea de a aplica teoria în situaţii specifice ale mediului educaţional și de a evalua critic rezultatelor unor noi cercetări în domeniul educaţiei primare și preşcolare. Se va exersa perseverant, capacitatea de a colabora în soluţionarea problemelor cu profesionişti ai educaţiei primare și preşcolare cat și cu specialiştii din domenii conexe educaţiei. Sunt perfecționate și abilităţile de manager al instituţiilor și organizaţiilor educaționale și   capacitatea de a defini obiective competitive ale dezvoltării profesionale personale şi strategii eficiente de atingere a acestora.

Oportunitățile la absolvire sunt dintre cele mai variate și atractive. Absolvenții pot opta pentru a valorifica competențele dobândite în ocupații precum: expert în învățământ, inspector școlar, referent de specialitate în învățământ.

Persoană de contact

Coordonatorii  programului:

Conf. Univ. Dr. Diana Csorba

Conf. Univ. Dr. Adina Pescaru

Ultima modificare Sâmbătă, 14 Iulie 2018 15:12
Evaluaţi acest articol
(5 voturi)
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.