Centrul de Dezvoltare personală, Consiliere și Psihoterapie Experiențială

Centrul este inființat la  1 ianuarie 2000, în cadrul Proiectului de cercetare ”Program  Master-Doctorat :Consiliere și Psihoterapie Experiențială”, finanțat CNCSIS, grant 2, tip D, cod 6, comisia 3 (1999-2001), coordonat de prof.dr. Nicolae Mitrofan - director coordonator al centrului. Activitățile sunt susținute de către cadre didactice acreditate ca formatori-practicieni și supervizori în consiliere și psihoterapie experiențială, coordonatori ai programelor de cercetare doctorală, directori programe de Master, doctoranzii de profil și masteranzii din programele   masterale ”Psihodiagnoză,…
Citeşte mai departe ...

Revista de Psihopedagogie - 2008

Nr. 1 / 2008   CUPRINS     STUDII ŞI CERCETĂRI     Alexandru Boboc „Pragmatic turn” în gândirea contemporană. Pragmatică şi modelări ale pragmaticii Peter E.M. Lauteslager , Marieke E. Van Den Heuvel, Bert A. Bakker Fizioterapia pentru copiii cu sindrom Down Mihai Golu Tulburări psihocomportamentale generate de focare organice localizate în segmentele medio-bazale ale lobilor frontali Florin Verza Interdependenţa dintre imaginea de sine şi patternul vocaţional la studenţii care au ales specializările psihopedagogie…
Citeşte mai departe ...

Revista de Psihopedagogie - 2007

Nr. 1 / 2007 CUPRINS   STUDII ŞI CERCETĂRI   Emil Verza Valenţele comunicării totale Mihai Golu Evoluţia metodologică a psihologiei López Melero, M., Perez, J. M. Diagnoza în educaţie: o privire în profunzime pentru înţelegerea existenţei  umane Creţu Verginia Nevoile speciale ale persoanelor cu handicap vizual în domeniul tehnologiilor de acces Cerghit Ioan Învăţarea tehnologizată: hipermediatizare şi procesare a informaţiei Rozorea Anca, Pelicuda Luana Potenţialul ereditar şi contextul social în determinismul actului infracţional Popovici…
Citeşte mai departe ...

Revista de Psihopedagogie - 2006

  CUPRINS STUDII ŞI CERCETĂRI Mihai Golu - Complexitate şi predictibilitate comportamentală în sistemulpersonalităţii Anca Rozorea - Modelul şi moda din perspectiva „adolescentului miop“ (II) Mielu Zlate , Romeo-Zeno Creţu, Eugen Avram - Studenţii ─ integrare şi opţiuni de perspectivă Valentina Vartic - Reprezentarea imaginii de sine în desenele puberilor cu deficienţă mintală Vasile Preda - Programe de intervenţie timpurie şi practici educative destinate copiilor cu disabilităţi sau cu întârziere în dezvoltare Alina Gabriela Fulger…
Citeşte mai departe ...

Proiect: „Program educaţional integrat de facilitare a tranziţiei din ciclul de învăţământ primar în ciclul de învăţământ gimnazial în vederea prevenirii insuccesului şcolar la elevi”

Proiectul este implementat pe o perioadă de 36 de luni, este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, conform contractului de finanţare POS DRU/91/2.2/S/63189. Obiectivul general al proiectului vizează prevenirea insuccesului şcolar la elevii din clasele a 5-a prin crearea/testarea/pilotarea unui program educaţional integrat şi resurse digitale de facilitare a tranziţiei din ciclul de învăţământ primar în ciclul de învăţământ gimnazial. Grupul ţintă al proiectului este format din elevi…
Citeşte mai departe ...

Proiect: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV” - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învăţămânul primar” (Cod contract: POSDR

Parteneri Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Universitatea din Bucureşti, prin Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Departamentul Pentru Formarea Profesorilor, SOFTWIN S.A. Obiectivul general Îmbunătăţirea accesului şi a participării cadrelor didactice din învăţământul primar la oportunităţi de formare continuă, bazate pe resurse digitale şi pe cursuri de tip blended learning, în vederea susţinerii formării de competenţe cheie la şcolarii mici, prin organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare. Prin obiectivele sale, proiectul a avut şi…
Citeşte mai departe ...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.