Departamentul de Psihologie

Proiecte de cercetare

 • „International project on moral education in secondary schools in Europe as means for social integration” - Institute for Family Studies (ZFG) Bavaria, Germany Director Dr. STEIN, MARGIT PhD, Dipl.-Psych., Dipl.-Päd. Institute for Family Studies (ZFG) and Chair for Social Work and Health Science Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt, Prof. Dr. Jörg Althammer, Head of the Institute for Family Studies (ZFG) 2008 – 2009 1000 Euro – Romania (Negovan, Valeria member).
 • „Promoting Psychological Well-Being Globally” - 0290797/11.12.07 International School Psychology Association Dr. Nastasi, Bonnie Walden University, Minneapolis, Minnesota USA, 2007 - 2008, 5000 $ integral 500 $ - Romania (Negovan, Valeria member).
 • „Exploring School Engagement Internationally”, Lam Shui Fong Shane (Hong Kong) şi Jimerson (United States) 2007 – 2008 (Negovan, Valeria member).
 • „Reseaux Europeenne pour l’Enseignement Universitaire masteral et doctorale”, parteneriat internaţional între Franţa (Universite Lumiere 2, Lyon, Centre de recherche en psychopathologie et psychoteherapie) şi universităţi de profil din Italia, Bulgaria, Lituania, România, Grecia şi Turcia (prof. univ. dr. Iolanda Mitrofan)
 • „Rolul atributelor situaționale în explicarea dinamicii coerente a personalității”, 2006-2008, Grant CNCSIS, director proiect lector univ. dr. Cretu Romeo Zeno.
 • „Dezvoltarea personală – competența universitară complementară. Contribuții la implementarea unei noi paradigme educaționale experiențiale în învățământul superior”, 2007 - CNCSIS – director de grant - lector univ. dr. Laurenţiu Mitrofan.
 • „Eficienţa managementului intensiv nutriţional, farmacologic şi comportamental al obezităţii – corelarea factorilor genetici, biomorfologici şi psihologici” – GENOB, contract CEEX nr. 163/2006, proiect în derulare, Coordonator proiect pentru partea de psihologie – lector univ. dr. Bogdan Cezar Ion, 92500 RON.
 • „Evaluarea factorilor de impact asupra performanţelor academice şi propunerea unui program de creştere a calităţii învăţământului superior”, Proiect nr. 42/2007 Academia Română, Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Psihologie. Negovan, Valeria membru proiect (Director DINCĂ Margareta, 2007 – 2008, 14.000).
 • „Multihazard și vulnerabilitate la nivelul Municipiului Bucureşti”, PNII, Contract nr. 31-005, 2007-2010, Director: Prof. Univ. Dr. Armas Iuliana (Avram Eugen, membru).
 • „Evaluarea vulnerabilității de mediu în sectorul subcarpatic al Văii Prahova”, 2006-2008, CNCSIS tema A4, nr.2916, Director: Conf. univ. Dr. Armaş Iuliana/Facultatea de Geografie (conf. dr. Eugen Avram, membru).
 • „Centenarul Psihologiei la Universitatea din Bucureşti”, 2006-2007, Programul CEEX 2006, Grant de cercetare, Modul 3, Proiect tip P-CD, CEPSIUB, CEEX-M3-C3-12511, Director de Proiect, Coordonator
 • „Impactul Variabilității Climatice şi al Intervențiilor Antropice asupra Regimului Hidrologic al Dunării şi Dinamicii Sedimentare Costiere”, 2006-2008, CEEX x2c20, Director: Conf. univ. Dr. Armaş Iuliana (Conf. univ. dr. Avram Eugen membru).
 • „Modelarea sensitivității sistemelor de albie și versant (adaptarea psihologică a componentei umane la schimbarile de mediu)”, 2006-2008, CNCSIS tema A3, 2916-6GR/2007, participare la proiectul Director: Prof. Univ. Dr. Armas Iuliana/Facultatea de Geografie (conf dr. Eugen Avram, membru).
 • „Multihazard si vulnerabilitate in contextul seismic al Municipiului Bucuresti”, 2007-2010, PNII 31005 HERA, Director: Conf. univ. Dr. Armaş Iuliana/Facultatea de Geografie (conf dr. Avram Eugen, membru).
 • „Studiu asupra impactului pietii muncii asupra pregatirii universitare: Centru universitar de cercetare a echilibrului între pregatirea universitara si integrarea profesionala, 2006-2008, CNCSIS, (lector univ. dr. Georgeta Pânişoară, membru)
 • „Copilaria la periferia oraselor – provocări şi riscuri”/”Childhood on the city outskirts – challenges and risks”, contract cu Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, nr.167/20.08.2007, organizare a Simpozionului internaţional organizat de Federatia Internationala a Comunitatilor Educative FICE – Romania (cu cofinantarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica), 7 – 8 septembrie 2007, Bucureşti, preşedinte comitet de organizare (conf. univ. dr. Valeria Negovan).
 • Participare la un grant de cercetare (2006) acordat de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, avand ca scop adaptarea si etalonarea JVIS (Jackson Vocational Interest Survey) in Romania (lt. dr. Adrian Luca).
 • 2007 – 2008 – Cercetare în proiectul de traducere, adaptare şi normare în România a NEO PI-R – Neuroticiesm, Extraversion, Openess Personality Inventory – Revised, proiect derulat de D&D Consultants & Research, coordonator Mihaela Minulescu, PhD (membru Nedelcea Catalin).
 • Self-Assessment Tool for Vocational Interests, contract RFP #1042, Loan #4616RO, 2007, acordat de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, avand ca scop adaptarea si etalonarea JVIS (Jackson Vocational Interest Survey) in Romania (membru lector drd. Luca Adrian).

Exemple de proiecte în parteneriat cu mediul economic şi social / asociaţiile si fundaţiile din domenii corelate cu profilul facultăţii

 • "Definirea calificarii de psiholog in vederea adaptarii programelor de master in psihologie la nevoile pietei muncii din Romania”, POSDRU/86/1.2./S/58717, perioada implementare 02.12.2010 - 30.11.2013, http://calificari-psiholog.ro/obiective.aspx.
 • Master (cursuri postuniversitare) bilateral – Universitatea din Bucuresti – Universita Degli Studi Di Padova pentru anul universitar 2007-2008 (prof.dr. Adriana Lis, lector univ.dr. Violeta Rotărescu).
 • Proiecte de cercetare in domeniul evaluarii psihologice. Implicare in mai multe cercetari de adaptare si standardizare a unor teste psihologice: NPQ, FF NPQ, JVIS, NEO PI R, in colaborare cu D&D Consultants and Research (lector univ. dr. Cătălin Nedelcea).
 • Granturi de cercetare private, in domeniul evaluarii psihologice, acordate de D&D Consultants and Research (lector univ. dr. Cătălin Nedelcea).
 • Proiecte de cercetare in domeniul evaluarii psihologice. Implicare in mai multe cercetari de adaptare si standardizare a unor teste psihologice in colaborare cu D&D Consultants and Research (lector univ. dr. Adrian Luca).

Linii de cercetare în derulare

 • Cercetarea sănătăţii la locul de muncă: factori determinanţi contextuali şi variabile psihoorganizaţionale, Conf. dr. Eugen Avram
 • Studiu de validare a practicii terapeutice unificatoare, prof. univ. dr. Iolanda Mitrofan
 • Scopuri în viaţă/”Goals of Life”, în colaborare cu Prof. PhD. Daniel Ozer, University of California at Riverside, lector univ. dr. Romeo Zeno Creţu.
 • Corelate psihologice ale realizării academice şi ale sentimentului de bine psihosocial în mediul universitar, conf. univ. dr. Valeria Negovan
 • Stresul organizațional – determinanţi şi mecanisme în contextul socio-economic actual, lector univ. dr. Violeta Rotărescu
 • Psiho-patologie clinică şi disfuncţii sexuale la tineri şi adolescenţi, prof. univ. dr. Ruxandra Răşcanu
 • Percepţia durerii şi aspecte socio-profesionale în cazuistica cu hernie de disc lombară, Conf. dr. Eugen Avram
 • Imaginea de sine şi stima de sine la elevi (puberi şi adolescenţi), prof. univ. dr. Ruxandra Răşcanu
 • Adaptarea scalelor de rezultat şi proces ORS şi SRS şi implicaţiile utilizării acestora în monitorizarea şi predicţia eficacităţii intervenţiei terapeutice, lector univ. dr. Bogdan Cezar Ion
 • Artgenograma-contribuţii originale în terapia transgeneraţională, prof. univ. dr. Iolanda Mitrofan
 • Cercetări privind relaţia între inteligenţa emoţională şi stres, prof. univ. dr. Mihaela Roco
 • Cercetări privind relaţia între inteligenţa emoţională şi agresivitate, prof. univ. dr. Mihaela Roco
 • Memoria autobiografica a copiilor, lector univ. dr. Violeta Rotărescu
 • Testarea psihologică a copiilor mici, prof. univ. dr. Nicolae Mitrofan
 • Studii privind patologia sociala, lector univ. dr. Laurenţiu Mitrofan
 • Matrici simbolice transformatoare în procesul dezvoltării personale şi colective, prof. univ. dr. Iolanda Mitrofan
 • Construirea si experimentarea Chestionarului Procesual de Anxietate, lector univ. dr. Cătălin Nedelcea
 • Construirea si experimentarea Chestionarului Metaforic de Anxietate, lector univ. dr. Cătălin Nedelcea
 • Validarea unui model terapeutic experiential in anxietate, lector univ. dr. Cătălin Nedelcea

Implicarea studenților și masteranzilor în cercetare

 • participare în echipele/proiectele de cercetare derulate de cadrele didactice;
 • coordonarea proiectelor studenţeşti pentru Bursa de Performanţă Ştiinţifică a Rectoratului Universităţii din Bucureşti;
 • coordonarea unor lucrări studenţeşti cu perspective de a fi publicate în reviste sau în volume colective;
 • coordonarea lucrărilor de dizertaţie şi licenţă, cu perspective de prezentare la evenimente ştiinţifice şi de publicare;
 • coordonarea, implicarea studenţilor şi masteranzilor în realizarea unor studii pentru validarea unor instrumente psihologice în Romania.

 

Ultima modificare Marți, 12 Februarie 2013 15:06
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.