Centrul de Dezvoltare personală, Consiliere și Psihoterapie Experiențială

Centrul este inființat la  1 ianuarie 2000, în cadrul Proiectului de cercetare ”Program  Master-Doctorat :Consiliere și Psihoterapie Experiențială”, finanțat CNCSIS, grant 2, tip D, cod 6, comisia 3 (1999-2001), coordonat de prof.dr. Nicolae Mitrofan - director coordonator al centrului. Activitățile sunt susținute de către cadre didactice acreditate ca formatori-practicieni și supervizori în consiliere și psihoterapie experiențială, coordonatori ai programelor de cercetare doctorală, directori programe de Master, doctoranzii de profil și masteranzii din programele   masterale ”Psihodiagnoză, PEU și Dezvoltare personală” , ” Consilierea și terapia copilului, cuplului și a familiei” și ”Psihologie clinică”. Funcționează  simultan ca bază aplicativă de cercetare, de  formare, abilitare practică și supervizare a doctoranzilor și masteranzilor, susține programe de dezvoltare personală in grup pentru studenți (incluse in planurile de învățămînt ale unora dintre facultățile Universității București, ca urmare a cercetărilor validate și publicate de către membrii echipei dinamice aplicante (v. ”Dezvoltarea personală - competență universitară transversală. O nouă paradigmă educațională”, coord. Laurențiu Mitriofan, Editura Universității din București,2007, ISBN  978-973-737-.394-6, cercetare finanțată de CNCSIS, grant 2006-2008). Dispune de o bibliotecă proprie realizată din publicațiille membrilor echipei și a colaboratorilor puse la dispoziție de Editura SPER a Societății de Psihoterapie Experiențială Română (peste 15o de lucrări originale, tratate și manuale), precum și de alte cărți  de profil donate de profesorii fondatori.

Centrul de Dezvoltare, Consiliere și Psihoterapie experiențială editează o revistă proprie cu aparțiție anuală (4 numere până in prezent) -”Revista de Dezvoltare Personală Unificatoare - educație universitară pentru mileniul 3”, ISSN 2065-1635, editată de Edit. Universității din București (echipa de redacție: asist.univ.drd. Lucian Alecu, conf, dr. Laurențiu Mitrofan, prof.dr. Nicolae. Mitrofan, asist.univ. drd. Sorina Dumitrache, asist.univ. drd. Emil Răzvan Gâtej.). Membrii echipei de cercetare a Centrului au contribuții publicistice semnificative și în Journal of Experiential Pschotherapy ( indexată BDI revistă internațională editată de Sper Cons.Edit a Institutului SPER.) Activitatea de cercetare a doctoranzilor care au fost găzduiți, ghidați și supervizați de-a lungul anilor in Centrul de Dezvoltare Personală și Psihoterapie Experiențială (Laboratorul de cercetare PEU) pentru derularea unor activități experimentale, practice și de documentare  se valorifică în seria publicațiilor de teze de doctorat sub coord. prof. dr. Iolanda Mitrofan:

a) ”Studii de validare și cercetări aplicative ale psihologiei și psihoterapiei experiențiale a unificării  în educație, dezvoltare personală și clinică”( volumul 1 autori, dr. Rodica Enache, dr. Elena Otilia Vladislav, dr, Elena Anghel, dr. Laura Năstase;  Editura Univ Buc. 2010, ISBN978-973-737-775-3  , volumul 2  Aplicații în terapia, consilierea șiu dezvoltarea personală a familiei, copiilor, adolescenților și studenților- autori dr. Alin-Cristinel Cotigă, dr. Denisa Cristina Godeanu, dr. Ovidiu Alexandru Pop, Edit, Univ. Buc 2011, ISBN978-973-737-926-9. 

b) ”Studii de validare și cercetări aplicative ale psihoterapiei experiențiale a unificării transgeneraționale” Coord. Iolanda Mitroifan, Oana Sandovoici și Grațiele Georgiana Albișor, Editura Univ. Buc. 2012, vol.umul 1 ISBN 978-606-160139--4 și  volumul.2 ISBN 978-606-16-0140-0.  Centrul participă și inițiază organizarea de evenimente științifice de profil   în colaborare cu Societatea de Psihoterapie Experiențială Română ( Ex. ”Zilele experiențiele” - workshop-uri de formare continuă și dezvoltare personală pentru studenți). Este coparticipant la organizarea anuală a Conferinței Internaționale de  Psihoterapie experiențială și dezvoltare personală unificatoare (aflată la ediția a IV-a, 2013),  în parteneriat cu Centrul și Institutul Sper, sub egida Universității București, a  Școlii Doctorale din FPSE și a Colegiului Psihologilor din România.

Ultima modificare Marți, 12 Februarie 2013 14:45
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.