Valeria Negovan

Valeria Negovan

3249
Valeria Negovan
Prof. univ. dr.
Psihologie
-

Conf. univ.dr. Valeria Negovan - este titular al cursurilor: introducere în psihologie, psihologia educaţiei, psihologia învăţării (nivel licenţă), psihologia carierei, psihologie educatională avansată (nivel master). Este membră a mai multor asociaţii profesionale şi ştiinţifice naţionale şi internaţionale (Asociaţia Psihologilor din România, Asociaţia Naţionala a Psihologilor Şcolari, Asociaţia pentru Educaţie Continuă, Formare şi Dezvoltare Profesională, Asociaţia Internaţională a Psihologilor Şcolari – ISPA, International Institute of School Psychology, IISP).

Activitatea de cercetare ştiinţifică este focalizată pe teme ca învăţarea academică, strategii şi stil de învăţare, autonomie şi autodeterminare, stare de bine (well being) şi concepte conexe, aplicaţii ale principiilor psihologiei pozitive în şcoală, valori adaptare şi coping în mediul universitar. Rezultatele cercetării ştiinţifice sunt valorificate în cărţi (de autor şi în colaborare), reviste şi culegeri de articole, comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

 

...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.