Oana Moșoiu

Oana Moșoiu

3887
Oana Moșoiu
Asist. univ. dr.
Științele Educației
-

Asist. univ. dr. Oana Moșoiu - Titular al cursurilor de Teoria si metodologia evaluării educaționale, Politici sociale pentru copil și familie, Pedagogie Socială, coordonator Practică profesională.

Coordoneaza relațiile cu studenții - șefi de an, tutori de an și activitățile de comunicare și relații publice ale departamentului. Inițiază și întreține relațiile de cooperare inter-instituțională cu parteneri ai departamentului.

Contribuie la inițierea și derularea proiectelor de cercetare – dezvoltare ale departamentului - Life Long Learning, POSDRU, CNCSIS.

Focalizare științifică în domeniul evaluării în învățământul superior (evaluarea competențelor) și asigurarea calității. Interese de cercetare și inovare a practicilor de predare – învățare (cu precădere, la adulți) pentru creșterea eficienței și autonomiei în învățare.

Ca practician în educație și formare, participă la programe de formare-dezvoltare a personalului didactic din învățământul preuniversitar, este trainer în programe de educație nonformală și în programe de formare profesională continuă – formare de formatori, evaluator competențe profesionale, lucrător de tineret, mentorat.

Membru în colectivele redacționale ale Revistei REPERE a Departamentului de Științele Educației și Revistei Studia Doctoralia a Școlii Doctorale de Psihologie și Științele Educației. Membru în cadrul Comisiei de Calitate a Facultății de Psihologie și Științele Educației.

 

...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.