Nicoleta Duță

Nicoleta Duță

5564
Nicoleta Duță
Conf. univ. dr.
Formare a profesorilor
-

Conferențiar universitar doctor la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Departamentul de Formarea Profesorilor, unde susţine activităţi de curs/seminar la disciplinele: Fundamentele Pedagogiei I şi II, Managementul clasei de elevi, Instruire asistată de calculator (Nivel I), Proiectarea şi managementul programelor educaţionale (Nivel II), Metode de evaluare a performanţei (master).

A urmat stagii de formare, perfecţionare şi cercetare în anul 2006-2007 (bursă ERASMUS), 2008-2009 (stagiu de cercetare pentru elaborarea tezei de doctorat) la Universitatea din Barcelona, Spania; mai 2013 (stagiu de predare Teaching Assignment- TA) la Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca. Desfăşoară activităţi în calitate de membru expert în proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale; auditor intern şi membru în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei; membru în Asociaţia Consilierilor din România şi în colectivul redacţional al revistei „Educaţia Azi”, editată de DFP, FPSE şi Centrul de Cercetare pentru Comunicarea Pedagogică. Rezultatele cercetărilor au fost publicate în reviste de specialitate din ţară / străinătate şi în volumele unor conferinţe naţionale/internaţionale.

Domenii de interes: formarea cadrelor didactice, didactica/pedagogie universitară; proiectarea şi evaluarea programelor sociale/educaţionale; psihologia educaţiei; elearning/TIC; dezvoltare de politici educaţionale, educaţie interculturală.

 

Articole

 1. Duţă N. (2012). Professional development of the university teacher – inventory of methods necessary for continuing training. In Procedia-Social and Behavioral Sciences (ISSN: 1877-0428).
 2. Duţă N. (2012). Professional development of academics teachers – reflection on participation in training programs. În vol. International Conference of Scientific Paper AFASES 2012, indexat EBSCO, pp. 345-350.
 3. Clipa, O., Duţă N. (2010). La percepción de los estudiantes sobre la frecuencia de la evaluación académica. În Revista d'Innovació i Recerca en Educació, Barcelona, pp. 53-67, 19 iulie.
 4. http://transdisciplinar.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=47875&folderId=105570&name=DLFE-4419.pdf
 5. http://transdisciplinar.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=47875&folderId=105570&name=DLFE-3307.pdf

Carti (unic autor)

 1. Duţă N. (2010). Empatia în școală. Cunoaștere, comunicare, competență. București: Editura Universitară.
 2. Duţă N. (2012). Cariera didactică universitară. Fundamente și strategii formative. București: Editura Universitară.
 3. Duţă N. (2018). Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice universitare: demersuri investigatorii si ameliorative. Bucuresti: Editura Universitatii din Bucuresti. https://editura-unibuc.ro/en/produs/dezvoltarea-profesionala-a-cadrelor-didactice-universitare-demersuri-investigatorii-si-ameliorative/

Capitole în cărți

 1. Duţă, N. (2012). El papel de las TIC en la educación superior – Un estudio empírico sobre las necesidades formativas del profesorado universitario. În Cerrillo i Martínez, A. y García Delgado, AM (Coords.) La Innovación en la docencia del Derecho a Través del USO de las TIC . Barcelona: Editorial Huygens.
 2. Duță N. (2019). Students and Teachers in the Digital Society to Debate Important Innovations to Change the Paradigm (cap. 2). In Trif V. (coord). Analyzing Paradigms Used in Education and Educational Psychology, IGI Global, https://www.igi-global.com/book/analyzing-paradigms-used-education-educational/232760
 3. Duţă, N. (2019). Tipuri de curriculum - o perspectivă funcțională (cap.10). În Pânișoară O. și Manolescu M. (coord.).Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Vol I., Iași: Polirom. https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7032
 4. Popovici Borzea A. & Duță N. (2019). Definirea și clasificarea produselor curriculare (cap.12). În Pânișoară O. și Manolescu M. (coord.). Pedagogia învățământului primar și preșcolar. Vol IIași: Polirom. https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7032
 5. Negreț Dobridor I., Oprea, C, Duță N. (2019). Proiectarea pedagogică a activităţilor didactice (cap. 18). În Pânișoară O. și Manolescu M. (coord.).Pedagogia învățământului primar și preșcolar. Vol I. Iași: Polirom. https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7032

 

 

...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.