Mihaela Monica Stîngu

Mihaela Monica Stîngu

2753
Mihaela Monica Stîngu
Lector univ. dr.
Științele Educației
-

Mihaela  Monica Stîngu este lector dr. în cadrul Departamentul de Științele Educației și este titulară a cursurilor de Pedagogie I si II (modul psihopedagogic), coordonează practica profesională la nivel licență și desfășoară activități de seminar la cursurile: Metodologia cercetării educaționale și Managementul programelor de formare. Domeniul principal de interes profesional și de cercetare îl reprezintă formarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, atât din invatamantul preuniversitar, cât si universitar, cu un accent deosebit pe debutul în cariera didactica. Alte domenii de interes sunt reprezentate de: impactul cercetării în dezvoltarea de politici educaționale și formare și dezvoltare în învățământul superior. Mihaela a lucrat în proiecte de cercetare și dezvoltare la nivel național în colaborare cu Centrul Educația 2000+, UNICEF, Ministerul Educație Naționale, UEFISCDI și la nivel internațional în proiecte de tip Erasmus + în care Universitatea din București prin Facultatea de Psihologie și Științele Educației a fost parten

...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.