Michaela Logofătu

Michaela Logofătu

3125
Michaela Logofătu
Conf. univ. dr.
Științele Educației
-

Conf. univ. dr. Michaela LOGOFĂTU - în prezent cadru didactic pensionat.

 • Domenii de interes:
  -         Instruire Asistată de Calculator,
  -         e-Learning,
  -         Învăţământ la Distanţă: principii, proiectare sistem, implementare.
 • Număr lucrări ştiinţifice publicate în reviste naţionale şi internaţionale, comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale: 93, din care, indexate ISI şi in baze de date internaţionale (în ultimii 5 ani): 9 lucrări
 • Materiale didactice: manuale, suporturi de curs (tipărit, CD, online) pentru: Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar (PPP) – licenţă, programe masterale: Management Educaţional (MGE), Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor în Educaţie (TICE): 20
 • Proiecte:

-         7 proiecte naţionale între care: Proiectul pentru Învăţământul Rural – PIR (2005 – 2009), 100 de profesori de succes – MECT (2000-2001) proiect pilot al MEC în cadrul Programului de Reformă al MEC, pentru abilitarea profesorilor în utilizarea calculatorului, proiect continuat în 2003 cu Programul acreditat de Centrul Naţional de Formare a Personalului din învăţământul preuniversitar,

-         23 de proiecte internaţionale, în 2 ca Director de proiect.

 • Titluri: cadru didactic emerit. A iniţiat şi implementat masteratul Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor în Educaţie, Zi, ID/FR, din 2003 ca şi specializarea Informatică Aplicată (reconversie şi studii postuniversitare de specializare), din anul 1999.

 

...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.