Marilena Bratu

Marilena Bratu

5552
Marilena Bratu
Conf. univ. dr.
Psihopedagogie specială
-

Locuri de muncă:

— 1999 – 2004 - preparator drd. la Catedra de Psihopedagogie speciala a Facultatăţii de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei, Universitatea din Bucureşti

—  2004 – 2009  - asistent drd. la Catedra de Psihopedagogie speciala a Facultatăţii de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei, Universitatea din Bucureşti

—  2009 – 2015   - lector dr. la Catedra de Psihopedagogie speciala a Facultatăţii de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei, Universitatea din Bucureşti

     2015 - prezent conferențiar dr. la Departamentul de Psihopedagogie specială al Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

—  1999 – 2010 – coordanator al Comisiei Interne de Expertiza Complexă, Şcoala specială nr. 8, Bucureşti unde am desfăşurat activităţi de psihodiagnoză, terapie complexă şi consiliere şi orientare şcolară şi profesională

 

Formare:

            1994-1998- cursurile universitare de licenţă, specializarea Psihopedagogie specială, în cadrul, Facultăţii de Sociologie, Psihologie și Pedagogie , Universitatea din Bucureşti

            1998-1999- cursurile post-universitore de masterat, specializarea Educație integrată, Facultăţii de Sociologie, Psihologie și Pedagogie , Universitatea din Bucureşti

Teza se doctorat: ”Dimensiunea creativităţii în structura personalităţii puberilor şi adolescenţilor cu debilitate mintală”

Anul susţinerii doctoratului 2009

Arii de experiză:

—  Psihopedagogia deficienţilor de intelect;

—  Metodologia recuperării şi instruirii deficieţilor de intelect

—  Psihodiagnostic;

—  Psihologia copilului;

—  Psihologia adolescentului şi adultului

—  Membru in comisia de acordare a burselor

—  Membru al Consiliului profesoral al Facultatii de Psihologie si Stiintele educatiei

 

...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.