Mariana Popa

Mariana Popa

4164
Mariana Popa
Conf. univ. dr.
Psihopedagogie specială
-

Locuri de munca anterioare:

- Absolvent al Facultăţii de Filosofie, secţia Psihologie, Universitatea Bucureşti, 1974

- Profesor de psihopedagogie speciala in scoli speciale 1974-1993

- Director la Şcoala de Ambliopi, Bucureşti, 1988-1990

- Director adjunct la Institutul Naţional pentru Educaţia şi Recuperarea Persoanelor Handicapate Bucureşti, 1993-1994

- Director al Direcţiei pentru Educaţie din Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi, 1994-1995

Lector universitar la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, 1995-2004                                                                                                                                            

Conferentiar univ.dr. la Universitatea din Bucureşti, Facultatea   de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, 2004-2012                                                                                                                                                

Doctor în psihologie din1998

Titlul tezei de doctorat: „ Implicaţii psiholohice ale evoluţiei personalităţii în raport de achizţia comunicării la copilul cu handicap de auz”

Arii de expertiză:

- Psihopedagogia deficienţilor de auz., specializare la Oxford Politechnik, Anglia ,1991-1992.

- Diagnoză, intervenţie educaţională şi evaluarea copiilor cu tulburări de dezvoltare, specializare în SUA, 1994-1995

- Educaţia, recuperarea şi integrarea persoanelor cu handicap, specializare în Göteborg University, Suedia,1998.

- Acreditare în Psihologie educaţionala, consiliere şcolară şi vocaţională.

- Acreditare în Psihoterapie experienţială, individuală şi de grup.

- Acreditare în Psihanaliza şi psihoterapia copilului şi adolescentului

- Terapia limbajului si comunicării la deficienţii senzorial şi de intelect

- Evaluarea ,consilierea si terapia persoanelor cu dizabilităţi.

- Formarea personalului de educare şi îngrijire a copiilor şi adulţilor cu deficienţe

 

...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.