Lavinia Bârlogeanu

Lavinia Bârlogeanu

5318
Lavinia Bârlogeanu
Prof. univ. dr.
Științele Educației
-

Profesor univ.dr Lavinia Bârlogeanu - Profesor universitar doctor, redactor șef al revistei de științele educației REPERE.

Predau cursurile: Filosofia educației (anul 1), Antropologie culturală și educațională (anul 3), Istorii de viață (Master). Domeniul Istoriilor de viață reprezintă un filon aparte al studiilor de antropologie culturală, aplicat la domeniul educației și formării. În general, cursurile sînt organizate în jurul unor teme comune (de exemplu, ” Valorile educației”), dar sînt dezvoltate în limbajele specifice domeniilor menționate, din perspective teoretice diferite, combinînd abordările de tip sincronic și diacronic, recurgînd la exemplificări valabile pentru spații culturale extrem de diferite.

Temele de cercetare asupra cărora m-am concentrat în ultimii ani fac parte din cîmpurile disciplinare menționate, și ating chestiuni ca dimensiunea axiologică a educației - din perspectivă interculturală și de gen, dimensiunea antropologică a textelor literare, fenomenul mimesisului și al sacralizării - în particular, violența mimetică - în cultura română, dar și în cea europeană actuală. În prezent lucrez la o cercetare în domeniul istoriilor de viață, care ar putea fi încadrată în orizontul preocupărilor de antropologie psihologică, și care se referă la viața și opera lui Carl Gustav Jung.

Colaborez la revista Observator cultural din anul 2011. Activitatea mea publicistică constă, în cea mai mare parte, in prezentarea unor fragmente din cercetările la care lucrez.

...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.