Elena Marin

Elena Marin

4002
Elena Marin
Lector univ. dr.
Științele Educației
-

Lector univ. dr. Elena Marin este absolventa liceului pedagogic din București, licențiată atât în pedagogie, cât și în psihologie (Universitatea București, 2009) și absolventă a programului de masterat Consiliere școlară și dezvoltarea carierei (2011). Deține un doctorat în domeniul Științelor Educației și este certificată ca trainer GCDF (Consultant în carieră -Global Career Development Facilitator).

Este cadru didactic titular al Facultății de Psihologie şi Științele Educației, Universitatea București, Departamentul de Științele Educației, desfășurând seminarii de Teoria și metodologia instruirii, Managementul clasei de elevi, Consilierea și asistarea copiilor cu CES, Practica pedagogică și cursul de Pedagogie I și Pedagogie II.

Domeniile principale de interes sunt: dimensiunea socială a învățământului sperior si domeniul de formare a cadrelor didactice din perspectiva sistemului educațional incluziv. Este cercetător în cadrul Centrului de Dezvoltare și Formare în Învățământul Superior (CDFIS) în cadrul căruia ia parte la o serie de proiecte: „Formarea continuă de tip „blended learning” pentru cadrele didactice universitare” (POS DRU 26646); Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile POS DRU: 3777; EDiTE (European Doctorate in Teacher Education); Către politici educaționale bazate pe cercetare. Mecanisme de mobilizare a cunoașterii si ”brokering” al cercetării în educație- PN-II-RU-TE2014-4-1605.

Are o serie de colaborări cu Universitatea Autonoma din Barcelona și VIA University College (prin programul Erasmus Teaching Assignment), cu Centrul Național pentru Formarea Personalului din Învățământul Preuniversitar- CNFP, cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCEDEPF), dar și cu diverse organizații ne-guvernamentale din domeniul educației.

...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.