Diana Csorba

Diana Csorba

5626
Diana Csorba
Conf. univ. dr.
Formare a profesorilor
-

Conf. Univ. Dr. Diana Csorba, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul pentru formarea Profesorilor - Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, este titular al următoarelor cursuri pentru studiile de licență și master: Fundamentele Pedagogiei, Doctrine Pedagogice, Perspective comparative ale educatiei la varstele mici, Școala pentru diversitate, Excelența în educație. Este autor al unor studii si articole care pledează în favoarea metodologiei cercetării istorice asociată cu analiza hermeneutică, pe care pedagogia ar trebuie să și-o asume în mod explicit. Responsabil de proiect national si expert cheie implicat in realizarea unor cercetari cu privire la modalitatile de dezvoltare a competentelor cheie la scolarii mici prin organizarea interdisciplinara a ofertelor de învățare.

Informatii si rapoarte de cercetare, studii si articole ale autoarei:

 

...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.