Dan Potolea

Dan Potolea

4580
Dan Potolea
Prof. univ. dr.
Științele Educației
-

Prof. univ. dr.Potolea Dan – profesor universitar doctor, conducător de doctorat în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, cotutelă cu şcoli doctorale de profil din străinătate.

Funcţii profesional-ştiinţifice: membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU); membru în Comisia de Ştiinţe Administrative ale Educaţiei şi Psihologiei, Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS); coordonator al Centrului de Management şi Evaluare Educaţională al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei; fondator şi coordonator al programului de masterat Managementul şi Evaluarea Organizaţiilor şi Programelor Educaţionale; director –Revista şcolii doctorale de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei „Studia doctoralia”.

Activităţi didactice, cursuri şi seminarii:

  • Teoria şi metodologia curriculumului (licenţă);
  • Evaluarea programelor sociale şi educaţionale (masterat);
  • Proiectarea şi evaluarea programelor de formare (masterat);
  • Cercetarea evaluativă (doctorat).

Domenii de interes profesional ştiinţific:

  • Teoria şi metodologia curriculumului, Reforma curriculumului;Evaluare educaţională.
  • Teoria şi practica evaluării performanţelor şcolare ale elevilor şi profesional-academice ale studenţilor; Evaluare instituţională; Managementul şi evaluarea programelor sociale şi educaţionale; Politici şi strategii ale formării şi evaluării personalului didactic

 

...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.