Cristian Buică-Belciu

Cristian Buică-Belciu

5635
Cristian Buică-Belciu
Conf. univ. dr.
Psihopedagogie specială
-

Conf. univ. dr Cristian Buică-Belciu este membru titular al Departamentului de Psihopedagogie Specială din anul 1998. Licenţiat al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, specializarea Psihopedagogie Specială, din cadrul Universităţii din Bucureşti (promoţia 1995), a obţinut, în 1996, titlul de master în profilul sociopsihopedagogie, specializarea psihopedagogie specială, în anul 2013 dobândind şi titlul de doctor în psihologie. A lucrat ca asistent de cercetare, apoi ca logoped şcolar (în perioada 1996-1998), pentru ca între anii 2005-2007 să activeze ca profesor de educaţie specială pentru elevii cu tulburări de învăţare la Schofield Middle School, Consolidated Aiken School District, în Aiken, South Carolina, S.U.A. Din 21 octombrie 2020 deține funcția de director al Departamentului.

Deţine definitivatul în învăţământ (specialitatea logopedie) din 1998; în 2006, a fost desemnat „highly qualified Sp. Ed. – LD & 20012 Elementary Ed. Content Area” (înalt calificat în educaţia specială a elevilor cu tulburări de învăţare şi în educaţia generală în cele patru arii curriculare – citire, matematică, ştiinţe şi studii sociale – la toate nivelurile de învăţământ preuniversitar) de către Aiken County Public Schools, Division for Instructional Services. În anul 2012 a absolvit cursul postuniversitar „Învăţământul centrat pe student – strategii de proiectare, implementare şi evaluare instituţională, modulul M2.2. Strategii centrate pe student”, iar în perioada 2011-2013 a participat la cursurile de formare organizate în cadrul POSDRU/ 86/1.2/S/60281, cu titlul „Întărirea învăţământului superior orientat spre competenţe”.

Este titularul disciplinelor Psihopedagogia supradotaţilor, Psihologia educaţiei, Diagnoză şi intervenţie în tulburările de învăţare, Perspective în recuperarea psihopedagogică, Relaţie şi determinare în tulburările comunicării şi tulburările neuromotorii, Psihodiagnoză şi strategii de intervenţie educaţional-terapeutică pentru compensarea deficienţelor la vârstele timpurii. A susţinut, de asemenea, cursuri de Defectologie şi logopedie, Psihopedagogia copiilor cu deficienţe de auz, Psihopedagogia integrării elevilor cu tulburări de comportament, Psihologie politică.

Activitatea sa profesională include participarea la cercetări de teren (e.g., „Sprijinirea integrării şcolare a copiilor cu deficienţe”, acţiune organizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Reprezentanţa UNICEF în România, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţii, Asociaţia RENINCO România, 2001-2002), proiecte de cercetare exploratorie (e.g., „Sistem inteligent pentru evaluarea şi corectarea defectelor de vorbire utilizat în terapia recuperatorie”, ID_1683, contract CNCSIS nr. 846/2008, derulat în perioada 2008-2011 în parteneriat de Universitatea Politehnică din Bucureşti, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, director de program prof. dr. Gavat Inge), programe internaţionale (e.g., în perioada 2011-2013, în cadrul echipei Departamentului de psihopedagogie specială coparteneră în Lifelong Learning Programme/Leonardo da Vinci nr. 2011-TR1-LE004-24209, „Comparing the techniques used in special needs vocational education and supporting their social and vocational integration”; în perioada 2016-2020, în cadrul proiectului „Horizon 2020 – NEWTON: Networked labs for training in sciences and technologies”, ICT-20-2015_688503), cursuri de specializare în calitate de formator (e.g., în cadrul cursului de pregătire complementară a directorilor de şcoală pentru integrarea copiilor în dificultate şi/sau cu cerinţe speciale, Bucureşti, 2002; în psihopedagogia supradotaţilor, Bucureşti, 2018; în aria surdocecităţii şi a deficienţelor senzoriale multiple, Bucureşti, 2012, Timişoara, 2014, Focşani, 2015), simpozioane, conferinţe şi workshopuri cu participare naţională şi internaţională (e.g., „Creativitate şi drepturile omului în terapie, educaţie şi joc”, Bacău, 27-28/03/2003; „Sănătatea mintală – de la dezinstituţionalizare la incluziune socială”, ID 63660, Bucureşti, 10/06/2013; „Psychology and the realities of the contemporary world”, ed. a patra, Bucureşti, 18-20/10/2013; „Classical paradigms and contemporary trends in special education”, Bucureşti, 4-6/04/2014; „Common issues and workable solutions", ed. a şaisprezecea, Bucureşti, 25-30/05/2015), activităţi de consultanţă (e.g., în cadrul proiectului „Standarde de calitate aplicabile în centrul de plasament pentru copilul cu handicap sever”, Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale, în perioada 02-03/2001). Din 2015 este reviewer al revistei de specialitate Communication Disorders Quarterly (factor de impact 0.549).

A publicat Bazele defectologiei (Bucureşti, Ed. Aramis, 2004) şi Adolescentul politic (Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2015), fiind autor şi coautor al unor studii introductive, capitole în volume colective, articole în reviste româneşti şi străine, comunicări la simpozioane şi conferinţe (v. tab Resurse pentru lista de lucrări).

Website:

https://buicabelciucristian.wordpress.com/

Articole în reviste de specialitate:

Buică, C. B. (2019). Taking the long way: conceptual framework development, symptomatology, and classification in aphasia. Studia doctoralia Psychology and Educational Science, 10(2), 114-124

Buică, C. B. (2018). Sense International Romania: 15 years working on behalf of children with deafblindness. Communication Disorders Quarterly, 39(2), 381-384. doi: 10.1177/1525740117695778 (factor de impact 0.569, 2016, Journal Citation Reports)

Bratu, M., Buică, C. B., Dorothea, C. (2018). Teachers’ perspective on using of new pedagogical approaches for students with hearing impariment. E-Learning & Software for Education, 1, 63-70  doi: 10.12753/2066-026X-18-008 | Pages: 63-70

Buică, C. B. (2017). Principii ale evaluării autentice în intervenţia timpurie. Sensabilitate, 2, 11-16

Buică, C. B. (2017). Reprezentări şi atitudini sociale faţă de persoanele cu surdocecitate: implicaţii pentru o reconceptualizare culturală a dizabilităţii. Sensabilitate, 1, 11-15

Buică, C. B. (2014). Programul Educaţional Individualizat: origini, definiţie, principii, structură. Revista de psihopedagogie, 1, 243-289

Buică, C. B., Roşca, A. (2014). 24 de ani după IDEA: atitudini ale profesorilor americani faţă de integrare. Revista de psihopedagogie, 1, 152-163

Buică, C. B., Popovici, D. V. (2014). Being twice exceptional: Gifted students with learning disabilities. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 127, 519-523. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.03.302

Popovici, D. V., Buică, C. B. (2013). Self-concept pattern in adolescent students with intellectual disability. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 78, 516-520. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.04.342

Buică, C. B. (2013). Telepractica logopedică: actualităţi şi perspective. Protecţia socială a copilului, 49-50(1-2), 115-123

Popovici, D. V., Buică, C. B. (2012). Professional challenges in computer-assisted speech therapy. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 33, 518-522. doi:10.1016/j.sbspro.2012.01.175

Popovici, D. V., Buică, C. B., Velican, V. (2011). Relevanţa factorului tehnologic în terapia tulburărilor de limbaj. Revista de psihopedagogie, 1, 49-56

Buică, C. B. (2011). Socializarea politică a adolescenţilor cu handicap: caracteristici, limitări, intervenţie psihopedagogică. Revista de psihopedagogie, 1, 80-92

Popovici, D. V., Buică, C. B., Velican, V., Căruţaşu, I. (2010). De la ASR la CAST: sisteme inteligente de diagnoză şi terapie a tulburărilor de limbaj. Revista de psihopedagogie, 2, 25-37

Buică, C. B. (2004). An outline of the Romanian special education approach. New attitudes for a new perspective. Early Child Development and Care, 174(2), 169-176.  doi: 10.1080/0300443032000103142 (factor de impact 0.659, 2015, Scopus)

Buică, C. B. (2004). Specificul diagnozei psihice în stările de handicap. Revista de psihopedagogie, 1, 171-184

Apostol, A., Buică, C. B. (2002). Aspecte controversate în autismul infantil. Societate şi handicap, 1, 9-17

Buică, C. B. (2001). Organizarea sistemului de învăţământ pentru persoanele cu handicap în Suedia. Societate şi Handicap, 1-2, 108-113

Buică, C. B. (2000). Caracteristici definitorii ale cercetării suedeze în domeniul educaţiei speciale. Societate şi handicap, 2, 101-107

Buică, C. B. (1997). Aspecte particulare ale aplicării testului M.P.C. Raven la preşcolarii deficienţi de auz. Recuperarea şi integrarea persoanelor cu handicap, 2, 15-17

Lucrări ştiinţifice:

Buică, C. B. (2015). Adolescentul politic: reprezentări, atitudini şi valori în comunicarea politică la adolescenţi. Bucureşti: Ed. Universităţii din Bucureşti (ISBN 978-606-16-0586-6).

Buică, C. B., Foloştină, R. (2013). Drepturile copiilor: o trecere în revistă a celor mai importante tratate internaţionale. In F. E. Verza şi D. V. Popovici (coord.), Ghid de educaţie specială: diagnoză, evaluare şi terapie (pp. 167-198). Bucureşti: Ed. Universităţii din Bucureşti (ISBN 978-606-16-0291-9).

Buică, C. B., Foloştină, R. (2013). The rights of children: A survey of the most important international treaties. In F. E. Verza şi D. V. Popovici (coord.), Education of children with special needs: Handbook for parents (pp. 161-187). Bucureşti: Business Adviser (ISBN 978-606-92913-8-2).

Buică, C. B. (2011). Integrarea socio-profesională a deficienţilor de auz. In E. Verza şi F. E. Verza (coord.), Tratat de psihopedagogie specială (pp. 382-395). Bucureşti: Ed. Universităţii din Bucureşti (ISBN 978-606-16-0006-9).

Buică, C. B. (2011). Organizarea unităţilor de educaţie şi recuperare. In E. Verza şi F. E. Verza (coord.), Tratat de psihopedagogie specială (pp. 342-348). Bucureşti: Ed. Universităţii din Bucureşti (ISBN 978-606-16-0006-9).

Buică, C. B. (2010). Reprezentări ale identităţii şi culturii surzilor în lumea auzitorilor (studiu introductiv). In F. Barbu, Limbaj gestual. Comunicare şi interpretare (pp. 11-26). Iaşi: Lumen (ISBN 978-973-166-244-2).

Buică, C. B. (2004). Bazele defectologiei. Bucureşti: Aramis (ISBN 973-679-161-0).

Buică, C. B. (2002). Principiul normalizării. Formarea atitudinilor pozitive ale personalului didactic privind integrarea copiilor în dificultate. In L. Aldescu et al., Integrarea şcolară a copilului în dificultate / cu nevoi speciale (ghid pentru directorul de şcoală) (pp. 55-67). Bucureşti: C.R.I.P.S. (ISBN 973-86028-0-7).

Conferinţe:

Bratu, M., Buică, C. B., Playfoot, J., Di Salvadore, F., De Nicola, C., Oprişan, E. (2019). GAM LAB – a NEWTON Project large scale pilot: evaluating the impact on motivation and affective state of students with hearing impairment learning STEM subjects. In J. Theo Bastiaens (Ed.), Proceedings of EdMedia + Innovate Learning (pp. 1107-1116). Amsterdam, Netherlands: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Bratu, M., Buică-Belciu, C., Caraman, D. (2018). Teachers’ perspective on using of new pedagogical approaches for students with hearing impairments. In I. Roceanu (ed.), 14th International Scientific Conference eLearning and Software for Education: eLearning challenges and new horizons (Vol. 1, pp. 63-70). Bucureşti: „Carol I” National Defence University. doi: 10.12753/2066-026X-18-008

Buică, C. B. (2015). Community engagement and political awareness in young people who are deafblind. Deafblind International 16th World Conference – Conference Abstract Book (p. 21). Bucureşti: Deafblind International.

Buică, C. B. (2014). A.D.E.P.T. – Assisting, Developing, and Evaluating Professional Teaching in South Carolina, U.S.A. EdProf 2014: Professionalism in Education (pp. 30-33). Bucureşti: Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Buică, C. B., Popovici, D. V. (2013). Being twice exceptional: Gifted students with learning disabilities. Romanian Journal of Experimental Applied Psychology, 4(special issue), 129.

Buică, C. B., Popovici, D. V. (2013). Supradotare şi tulburări de învăţare: exigenţe conceptuale şi diagnostice. Kreatikon. Creativitate – Formare – Performanţă (pp. 551-558). Iaşi: Ed. PIM.

Popovici, D. V., Buică, C. B. (2012). Self-concept pattern in adolescent students with mental retardation. Romanian Journal of Experimental Applied Psychology, 3(special issue), 135.

Popovici, D. V., Buică, C. B. (2012). Terapia logopedică: actualitate şi perspective. Kreatikon. Creativitate – Formare – Performanţă (pp. 492-496). Iaşi: Ed. PIM.

Popovici, D. V., Buică, C. B. (2011). Inovaţie şi performanţă în terapia logopedică asistată de calculator. Kreatikon. Creativitate – Formare – Performanţă (pp. 575-578). Iaşi: Ed. Spiru Haret.

Popovici, D. V., Buică, C. B. (2011). Professional challenges in computer-assisted speech therapy. Romanian Journal of Experimental Applied Psychology, 2(special issue), 228.

Buică, C. B. (2010). Requirements of political socialization in adolescents with disabilities. Romanian Journal of Experimental Applied Psychology, 1(special issue), 60-61.

Popovici, D. V., Buică, C. B., Velican, V. (2010). Intelligent systems for the diagnosis and therapy of speech-language disorders. Romanian Journal of Experimental Applied Psychology, 1(special issue), 58-59.

...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.