Crenguța Lăcrămioara Bizu (Oprea)

Crenguța Lăcrămioara Bizu (Oprea)

5394
Crenguța Lăcrămioara Bizu (Oprea)
Prof. univ. dr.
Formare a profesorilor
-

Titularul următoarelor cursuri  şi seminarii de pregătire psihopedagogică iniţială a studenţilor Universităţii din Bucureşti, care optează pentru modulul psihopedagogic I:

 • Pedagogie generală (Fundamentele pedagogiei; Teoria şi  metodologia curriculumului);
 • Pedagogie generală (Teoria şi metodologia  instruirii; Teoria şi metodologia evaluării);
 • Managementul clasei de elevi
 • Practica pedagogică

Cursuri  postuniversitare de pregătire psihopedagogică (în cadrul modulului psihopedagogic I şi II);

Titularul următoarelor cursuri de perfecţionare continuă a profesorilor din învăţământul preuniversitar:

 • Strategii didactice interactive;
 • Noile educaţii în societatea cunoaşterii,
 • Inovaţii în procesul de învăţământ,
 • Teoria inteligenţelor multiple;

Cursuri de pregătire psihopedagogică a cadrelor didactice pentru obţinerea gradelor didactice: definitivatul şi gradul II în învăţământ;

Directorul programului de Master interdisciplinar: Pedagogii alternative și arta teatrala în educație (PED-ArtE);

Directorul Cabinetului de Didactică al Universității din București, înființat prin POSDRU/87/1.3/S/63709 „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior”;

Activităţi de formare şi evaluare în cadrul diferitelor comisii de specialitate create pentru realizarea de programe de formare continuă organizate de D.P.P.D.,  C.C.D. Bucureşti, C.C.D. Neamţ, C.C.D. Brăila, C.C.D. Călăraşi;

Activităţi de cercetare în cadrul proiectelor de cercetare naţionale şi internaţionale;

Membru în comisia de elaborare a subiectelor de metodică pentru examenul de titularizare

Membru în comisiile de examinare a candidaţilor înscrişi la concursul pentru obţinerea definitivatului sau a gradului II;

Membru în comisia de examinare a candidaţilor înscrişi pentru posturile scoase la concursul de titularizare;

Membru în colectivul redacţional al revistei „EDUCAŢIA AZI”, editată de DPPD, Univ. din Bucureşti.

CĂRŢI (AUTOR UNIC):

 1. Oprea, Crenguţa L., Strategii didactice interactive: repere teoretice şi practice. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică (ediția I -2006, ediția a II-a: 2007, ediția a III-a, revizuită-2008, ediția a IV-a: 2009);
 2. Oprea, Crenguţa L., Pedagogie. Alternative metodologice interactive.Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2003;

CĂRŢI/TRATATE/DICŢIONARE (ÎN COLABORARE):

 1. Cristea, Sorin (coord.) (ed. I-2006, ed. a II-a-2007). Curriculum pedagogic I. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică;
 2. Noveanu, Eugen, Potolea,Dan (coord.) (2007). Ştiintele Educaţiei: dictionar enciclopedic, vol. I, Bucureşti: Editura Sigma, autoare a termenului: hărţile conceptuale;
 3. Noveanu, Eugen, Potolea,Dan (coord.) (2007). Ştiintele Educaţiei: dictionar enciclopedic, vol. II, Bucureşti: Editura Sigma, autoare a termenilor: metode interactive de grup, pălăriile gânditoare, post-modernism în educaţie;
 4. Oprea, Crenguţa (2007). (coautor) Career counselling. Module 5,  booklet, Timişoara: Editura Mirton;
 5. Multeanu, Anca (coord.) (2007). Counselling in Adult Education. Trainer's guides. Timişoara: Editura Mirton;

 ARTICOLE ON-LINE:

CURSURI ÎN FORMAT DIGITAL:

 1. Suport de curs pentru Programul de formare a cadrelor didactice, modulul de Pedagogie, în cadul proiectului POSDRU/87/1.3/S/63169 „Competențe în comunicare. Performanță în educație.” pe http://www.competenteincomunicare.ro/cursuri.html
 2. Suport de curs pentru Programul Naţional de Dezvoltare a Competenţelor de Evaluare ale Cadrelor Didactice (DeCeE) – elaborat sub coordonarea CNCEIP, 2008, coautoare a temei nr.3: Metode complementare de evaluare, curs postat pe site-ul: www.scribd.com/doc/6127735/Suport-Curs-DeCeE-Revizuitdoc - 908k -
 3. Metode complementare de evaluare, document integrat în volumul colectiv on-line: Evaluarea în învăţământ - cu privire la învăţământul superior, elaborat ca urmare a Sesiunii de comunicări ştiinţifice din 20 mai 2004, A.S.E., Bucuresti, postat pe site-ul: www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte
 4. Internetul – instrument de învăţare interactivă studiu cuprins în volumul colectiv on-line, intitulat Campusul virtual. Repere teoretice şi implicaţii practice, ce reuneşte lucrările prezentate la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice din 30 mai 2003, A.S.E., Bucureşti, postat pe site-ul:www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2;
 5. Factori ce concură la proiectarea şi aplicarea strategiilor didactice- după "Strategii didactice interactive", autor Oprea Crenguţa Lăcramioara pe site-ul www.educatoarea.ro;
 6. Harta conceptuala a unei strategii didactice interactive - după "Strategii didactice interactive", autor Oprea Crenguţa Lăcramioara pe site-ulwww.educatoarea.ro;
 7. Strategii interactive de evaluare, după "Pedagogie. Alternative metodologice interactive”
 8. Metode complementare de evaluare
...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.