Cosmina Mironov

Cosmina Mironov

3382
Cosmina Mironov
Lector univ. dr.
Științele Educației
-

Lect. univ. dr. Cosmina Mironov - Titulară a disciplinelor: Sisteme de formare profesională şi evoluţie în carieră, Managementul proiectelor, Managementul organizaţiilor nonprofit, Pedagogie I şi II (modul psihopedagogic), Practică pedagogică și Practică profesională.

Coordonează practica studentilor (profesionala si didactica) la nivelul departamentului, stabilește relații de colaborare cu institutii de profil și asigură comunicarea permanentă cu mentorii de practica.

Domeniile de interes profesional, concretizate în dezvoltarea de proiecte academice și de cercetare, sunt: formarea profesorilor (în special a cadrelor didactice universitare), proiectarea şi dezvoltarea curriculară a programelor de formare în sistem tradițional și blended learning; proiectarea şi dezvoltarea de calificări profesionale; formarea – dezvoltarea de competențe; managementul proiectelor socio-educaționale; proiectarea şi dezvoltarea de politici educaţionale (strategii, metodologii, rapoarte, alte documente oficiale); O parte dintre aceste preocupări s-au concretizat în articole și lucrări de specialitate.

În calitate de coordonator formare, responsabil conţinut sau membru al echipelor de experţi cu funcţii specifice, a participat la o serie de programe și proiecte naționale și europene, unele de impact major pentru dezvoltarea domeniului educațional și al formării profesionale.

 

...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.