Cornelia Ștefănescu

Cornelia Ștefănescu

2394
Cornelia Ștefănescu
Lector univ. dr.
Formare a profesorilor
-

Cornelia Ştefănescu – responsabil filială, lector universitar, doctor în științele educației, titlu obținut la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București. Domeniile sale de competență sunt: pedagogie generală, teoria evaluării, didactică preșcolară, alternative educaționale. Este titular al cursurilor de Fundamentele pedagogiei, Fundamentele psihopedagogiei speciale, Metodologia cercetării educaționale, Teoria și metodologia evaluării, Doctrine pedagogice, Pedagogii alternative. Coordonează practica profesională a studenților și face parte din colectivul de organizare a manifestărilor științifice desfășurate la DFP- Filiala Focșani. Este implicată în coordonarea și editarea de volume de studii, precum și în editarea revistei filialei, Educație și cultură. A scris o carte de autor și numeroase articole și studii în reviste, volume colective sau volumele unor conferințe internaționale. Din decembrie 2011 este membru în consiliul de conducere al facultății.

...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.