Camelia Rădulescu (Țugui)

Camelia Rădulescu (Țugui)

6299
Camelia Rădulescu (Țugui)
Prof. univ. dr.
Formare a profesorilor
-

DR. CAMELIA (ȚUGUI) RĂDULESCU, profesor asociat la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Formare a Profesorilor, s-a specializat în cercetarea metodelor de predare a limbii engleze la Universitatea Warwick și în evaluarea programelor de formare la Universitatea Nottingham, Marea Britanie. Centrul de interes în cercetarea academică se plasează atât în aria proceselor reflexive implicate în procesul de învățare la adulți și a predării în cadrul programelor de formare a profesorilor, cât și în domeniul politicilor care vizează educația cadrelor didactice.

Activitatea didactică se concentrează asupra cursurilor:

  • Limba engleză – limbaje specializate: pedagogie si psihologie.
  • Literatură pentru copii
  • Didactica domeniului Limbă și Comunicare (preșcolari)

Participă la proiectele:

  • Împreună cu copiii pentru un debut școlar de calitate- instrumente didactice pentru preșcolarii din grupa pregătitoare
  • Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea compețentelor cheie la școlarii din clasele I-IV” - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar.
  • Competențe cheie prin jocuri virtuale la grădiniță – resurse didactice pentru punerea bazelor formării competențelor cheie la preșcolari.
  • Early Change

Este autorul volumului Issues of Professional Development Based on Reflective Processes in Initial Teacher Education in Romania care se adresează atât specialiștilor în domeniul formării inițiale, cât și studenților, viitoare cadre didactice, dar și a numeroase articole de specialitate publicate în reviste naționale și internaționale.

FINNABLE 2020 http://www.finnable.fi

EDUCATION AND TRAINING http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/

CLIL (Content and Language Integrated Learning) http://www.youtube.com/watch?v=LUiMLDivK2Q

 

...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.