Bogdan Logofătu

Bogdan Logofătu

3605
Bogdan Logofătu
Prof. univ. dr.
Științele Educației
-
 • Domenii de interes:
  -         Învăţământ virtual, e-Learning,
  -         Instrumentaţie virtuală şi instruire asistată de calculator,
  -         Calitatea în învăţământul superior ID şi IFR.
 • Număr lucrări ştiinţifice (articole, comunicări): 102, din care, indexate ISI şi in baze de date internaţionale (în ultimii 5 ani): 30 lucrări.
 • Materiale didactice: manuale, suporturi de curs (tipărit, CD, online) pentru programele masterale: Management Educaţional (MGE), Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor în Educaţie (TICE): 24 .
 • Proiecte:
  -         7 proiecte naţionale,
  -         23 de proiecte internaţionale, în 9 ca Director de proiect.
 • Alte activităţi

-       Iniţiator şi promotor al unor structuri instituţionale: Colegiul de Tehnologii Asistate de Calculator; Laboratorul de Instrumentaţie Virtuală şi Achiziţie Computerizată a datelor; specializarea Tehnologia Informaţiei; masterate: Securitatea Sistemelor Informatice; Reţele de calculatoare; Implementarea şi Managementul Reţelelor Informatice; Dezvoltarea şi Implementarea de Servicii Web; platforma pentru învăţământ virtual şi asigurarea infrastructurii necesare prin Proiectul UNIBUC-Vir,

-     Înfiinţarea Centrului CREDIS - transformat în Departamentul ID - prin proiectul "PHARE Multi-country Programme for Distance Education", afiliere la ETF – Torino, în 1998,

-         Organizarea primei Conferinţe Naţionale de e-Learning, în anul 2003, “Educaţie şi Internet”,

-         Înfiinţarea Centrului Pilot CTI – Computers in Teaching Initiative, în 1993, prima structură având ca obiect utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ, centru înfiinţat şi afiliat prin colaborarea cu Universitatea Surrey, Anglia – proiect TEMPUS.

 • Titluri şi recunoaştere:

-         Membru în comitete ştiinţifice şi editoriale:

ü  International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET); The International e-Learning Association (iELA) (Advisory Board);

ü  The Science & Technology (S&T) Collaborium initiative;

ü  International Scientific Conference ELSE "E-Learning and Software for Education (2005 – 2007);

-         Distincţia pentru implementarea Programului CISCO Networking Academy (în anul 2009);

-         Membru în Comisia ID – IFR (CNEEA, ARACIS).

 

...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.