Beatrice Hellen Almășan

Beatrice Hellen Almășan

5149
Beatrice Hellen Almășan
Lector univ. dr.
Științele Educației
-

Domenii de interes:

1.1 academic

-         Didactica domeniului stiinte ale educatiei si psihologiei ,

-         Didactica domeniului tehnologiei informatiei si a comunicatiilor ; Instruirea asistata de calculator

-         Psihologia educatiei

       1.2 management organizational si administrativ

-         Învăţământ la Distanţă - manager de studii pentru domeniul stiinte ale educatiei

  1. Număr lucrări ştiinţifice publicate în reviste naţionale şi internaţionale, comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale: 11, indexate ISI       (în ultimii 5 ani): 4 lucrări
  2. Materiale suport:   Din anul 2000 am realizat materiale suport pentru informarea si consilierea (tipărit, CD, online) studentilor din invatamantul la distanta pentru specializări: Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar (PPP), programe masterale: Management Educaţional (MGE), Consiliere Scolara (CNS),       Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor în Educaţie (TICE)

4.   Proiecte:

-         4 proiecte naţionale,

-         6 proiecte internaţionale.

Am indeplinit calitatea de membru in echipa proiectului de cercetare, expert pe termen scurt si formator in proiecte nationale si internationale.

       5. Asociatii profesionale si comunitati profesionale:

  • Colegiul Psihologilor din Romania
  • Asociatia RENINCO
...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.