Anișoara Dumitrache

Anișoara Dumitrache

3123
Anișoara Dumitrache
Asist. univ. dr.
Științele Educației
-

Domenii de interes

  • Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor în educaţie; medii virtuale şi Instruire Asistată de calculator;
  • Absolventă a programului de Specializare Postuniversitară „Informatică Aplicată”, în 2007 şi a masterului „Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor în Educaţie, în 2010;
  • Doctorand Ştiinţele Educaţiei, tema lucrării: „Instruirea în medii virtuale. Platforme educaţionale” (2011-2014).

Număr lucrări ştiinţifice publicate în reviste naţionale şi internaţionale, comunicări: 28, indexate ISI şi in baze de date internaţionale (în ultimii 5 ani): 7 lucrări.

Activităţi didactice

Ore de lucrări practice/seminar la discipline ca: Operare pe calculator (Facultatea de Biologie, Facultatea de Istorie), Informatică aplicată in Ştiinţele sociale si politice (Facultatea de Istorie), Practica de specialitate / cercetare, Elemente de Tehnologia Informaţiei (Tehnologia Informaţiei), Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor şi Instruire asistată de calculator (Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar), din 2005, la formele de ZI şi ID.

Materiale didactice: suport de curs pentru specializarea Tehnologia Informaţiei, disciplina: Pregătire pentru angajare: CV şi Interviu; proiectare şi elaborare suport CD şi online la unele dintre disciplinele menţionate.

Proiecte

  • 3 proiecte naţionale; un proiect (“Dezvoltare personală şi antreprenorială”) câştigat la competiţia „Şcoala de proiecte - Implementarea Procesului Bologna la Universitatea din Bucureşti” (2005).
  • 6 proiecte internaţionale din care la 3 asistent manager, inclusiv co-autor al Raportului final; în cadrul proiectului NETQ6 deţin funcţia de Coordonator al echipei din România.

Alte activităţi: din 2003, manager de specializare la studii postuniversitare Informatică Aplicată şi masterale: Reţele de Calculatoare, Securitatea Sistemelor Informatice.

 

...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.