Anca Rozorea

Anca Rozorea

2373
Anca Rozorea
Conf. univ. dr.
Psihopedagogie specială
-

LOCURI DE MUNCĂ ANTERIOARE:

 • 1970– 1974 (cu intermitenţe, pe perioada anilor şcolari) - ŞCOALA GENERALĂ NR.2, TOHANUL VECHI, JUD. BRAŞOV – profesor suplinitor
 • 01.09.1979 – 01.09.1987 (15.02.1986 – 01.09.1987 - întreruperea activităţii pentru creşterea copilului) - ŞCOALA GENERALĂ LEHLIU (SĂPUNARI) ŞI LICEUL AGRO-INDUSTRIAL LEHLIU, JUD. CĂLĂRAȘI
 • 01.09.1987 – 01.10.2004 – ŞCOALA PENTRU DEFICIENŢI VIZUAL, BUCUREŞTI, STR. AUSTRULUI NR.33, SECTOR 2

LOC DE MUNCĂ ACTUAL:

 • 01.10.2004 şi în prezent - UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI, DEPARTAMENTUL PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
  • Conferenţiar Univ. Dr., poziţia 14 – prin concurs – de la 31.07.2008 și în prezent (conf. Ordinului Ministrului nr. 4966/31.07.2008)
  • Lector Univ. Dr., poziţia 21 – prin concurs – de la 08.11.2004 - 31.07.2008

TITLU TEZEI DE DOCTORAT : Stimularea învăţării la elevul deficient vizual prin tehnici terapeutice de grup

Anul susținerii: 2002

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

 • Studii postliceale – Şcoala Postliceală Sanitară – Braşov (nefinalizată prin diplomă de absolvire)
 • Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie-Istorie, secţia Psihologie - Diplomă de Licenţă – specializarea Psihologie – 1979 (nota 10)
 • Gradul I în învăţământ – specializarea Psihologie (1994 – media 10)
  • Studii doctorale (1995 – 2002), finalizate prin Diplomă de Doctor în Psihologie, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie și Științele Educației – Teza de Doctorat „Stimularea învăţării la elevul deficient vizual prin tehnici terapeutice de grup“
  • Curs de perfecţionare „Scriere și citire în Braille, proiectarea și producerea materialelor tactile“, organizat de „British Red Cross“ – calificativul „foarte bine“ (1991)
  • Curs de perfecţionare postuniversitară – „Strategii interdisciplinare de diagnostic, intervenţie şi evaluare a copiilor cu tulburări de dezvoltare“, organizat de Catedra de Psihopedagogie specială a Facultăţii de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie - Universitatea Bucureşti şi Asociaţia Americană a Programelor Afiliate Universităţilor - calificativul „foarte bine“ (1996)
  • Perfecţionare postuniversitară privind strategiile educaţionale pentru copiii şi tinerii deficienţi vizual - „Centre National Suresnes“ – Paris, Franţa (1999) – finalizat prin obținerea statutului de „formator

ARII DE EXPERTIZĂ

 • Evaluare complexă și Psihodiagnoză
 • Psihoterapie și Consiliere
 • Psihologie educațională
 • Psihopedagogia deficienților de văz
 • Psihologia personalității
 • Psihologie socială

 

...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.