Anca Nedelcu

Anca Nedelcu

5466
Anca Nedelcu
Prof. univ. dr.
Științele Educației
-

Prof. univ.dr. Anca Nedelcu este conferenţiar doctor la Departamentul de Științele Educației, titular al cursurilor de „Managementul instituţiilor de învăţământ”, „Educaţie interculturală” (nivel licență) şi „Comunicare şi negociere interculturală”, „Profesorul reflexiv”, „Educaţie Media” (nivel studii de master). Face parte din echipa de coordonare a Programului de studii masterale „Strategii inovative de învăţare. Masterat didactic”. Domeniile de interes profesional şi de cercetare vizează problematica echității şidiversității şi refelxivității în educație, managementul educațional, influența vechilor şi noilor media în educație. A urmat cursuri de specializare la Universitatea din Amsterdam, Olanda, este formator acreditat prin programul „Advanced Training of Trainers in Europe” derulat de Consiliul Europei şi Comisia Europeană, consultant educațional; a coordonat numeroase proiecte de cercetare – dezvoltare, lucrand în colaborare cu instituții ca: Banca Mondială, UNICEF, UNESCO, , Network for Education Policy Centre, Open Society Institute, Ministerul Educației, Centrul Educația 2000+, Agenția Națională pentru Romi etc.

 

...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.