Studii universitare de masterat (33)

Liste cu programări și rezultate - studii universitare de masterat

REZULTATE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - Sesiunea iulie 2016:

DOMENIUL: PSIHOLOGIE

DUPA EXPIRAREA PERIOADEI DE CONFIRMARE 30.07.2016

 

Psihologie aplicată în domeniul securității naționale
Psihologie clinică- evaluare și intervenție terapeutică
Evaluarea, consilierea și psihoterapia copilului, cuplului și a familiei
Evaluare și intervenție psihologică în domeniul educațional
Managementul formării psihologilor în psihologia muncii, transporturilor și serviciilor
Psihologie organizațională și managementul resurselor umane
Psihodiagnoza, psihoterapie experiențială unificatoare (PEU) și dezvoltare personală
Psihotraumatologie și asistare psihologică
Sănătate ocupațională și performanța resursei umane
Psihologia sănătății – cercetare clinică și optimizare comportamentală

Sesiunea septembrie 2016:

21.09.2016

Evaluare și intervenție psihologică în domeniul educațional
Managementul formării psihologilor în psihologia muncii, transporturilor și serviciilor
Psihologie organizațională și managementul resurselor umane
Psihologia sănătății – cercetare clinică și optimizare comportamentală

 

 

 DOMENIUL: STIINTE ALE EDUCATIEI

DUPA EXPIRAREA PERIOADEI DE CONFIRMARE 30.07.2016

 

Sesiunea septembrie 2016:

21.09.2016

Consiliere școlară și dezvoltarea carierei
Educație presecundară. Politici și strategii de dezvoltare
Învățare, inovare și coaching în educație
Mentoratul în educație
Managementul și evaluarea organizațiilor și programelor educaționale
Pedagogii alternative și artă teatrală în educație
Formarea formatorilor
Educație timpurie

Citeşte mai departe ...

Învățare, inovare și coaching în educație

Descriere generală

Programul de master asigură comunicarea cu profesioniști din educație care pot facilita performanța optimă în orice profesie. Echipa programului a ales perspectiva coachingului, aplicând conceptul în dezvoltarea personală/profesională, dar și în managementul de tip organizațional. Programul oferă suport pentru diferitele categorii de profesioniști în vederea optimizării rezultatelor și a reușitei în carieră. De asemenea, oferă cursanților elemente de construcție a unor programe de training și dezvoltare profesională. Cursanții se vor familiariza cu modalități eficiente de utilizare a resurselor de învățare, stiluri de intervenție, tehnici de comunicare, de leadership, strategii de construcție a echipelor etc. O echipă pluridisciplinară va furniza pe parcursul celor 2 ani de specializare cursuri ce vizează teme actuale din domenii precum e-learning, coaching și training profesional.

Pentru mai multe informații vezi:

https://www.facebook.com/MasterIICE

https://sucitoruldeminti.ro

Admitere

Admiterea se realizează pe baza unui interviu și a mediei de licență. Pentru mai multe informații, dați click aici.

Cursuri

Pentru detalii accesați planul de învățământ de pe pagina principală de admitere la master.

Profesori

Prof. dr. R. Iucu, Prof. dr. A. Nedelcu, prof. dr. O. Pânișoară, prof. dr. L. Ciolan, prof. dr. I. Neacșu, prof. dr. L. Bârlogeanu, prof. dr. C. Ulrich, prof. dr. M. Manolescu, prof. dr. E. Vrășmaș, conf. dr. R. Tomșa, conf. dr.   S. Făt, lect. dr. C. Mironov, conf. dr. F. Tacea, lect. dr. N. Duță.

Perspective în carieră

Perspectivele în carieră ale absolvenţilor sunt multiple. Rezultatele învățării reflectă competențe pentru: trainingul profesional, business planning, managementul resurselor umane, management educațional, activități de consultanță, evaluarea programelor socio-educaționale, proiectarea și implementarea de programe educaționale, de coaching și mentorat, consiliere și orientare școlară și profesională etc. Debușee profesionale: specialist în activitatea de coaching, specialist resurse umane, psihopedagog, consilier în educație, expert educațional, mentor, coach, facilitator, trainer etc.

Persoană de contact

 • prof. dr. Anca Nedelcu: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • prof. dr. O. Pânișoară: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Citeşte mai departe ...

Mentoratul în educație

Descriere generală

Programul de masterat „Mentoratul in educatie” va reprezenta o oportunitate deosebită pentru continuarea procesului de profesionalizare în cariera didactică a celor care și-au făcut sau intentionează să-și facă o profesiune de credință din educația tinerelor generații.

Masterul urmărește să pună în practică intenția și dezideratul de a forma cadre didactice cu o temeinică pregătire știintifica dublată de o foarte bună pregatire psihopedagogică, metodică și managerială și care să preia, să conducă, să monitorizeze, să evalueze practica pedagogică/ profesională a studenților și elevilor și să coordoneze/ regleze evoluția în cariera didactică a debutanților în procesul de educație și învățământ.

Programul de master „Mentoratul în educație”își propune să contribuie la procesul de dezvoltare și de consolidare a sistemului național de formare a următoarelor categorii de mentori: mentori pentru debutul în carieră, mentori de stagiatură, mentori de practică profesională/ pedagogică.

Admitere

Admiterea se realizează pe baza unui interviu și a mediei de licență. Pentru mai multe informații, dați click aici.

Cursuri

Pentru detalii accesați planul de învățământ de pe pagina principală de admitere la master.

Profesori

Echipa de cadre didacitce este formată din: prof. univ. Ioan Neacsu, prof. univ. Romiță Iucu, prof. univ. M.Manolescu, prof. univ. Dan Potolea,prof. univ. Ovidiu Panisoara, prof. univ. Sorin Cristea, prof. univ. Elena Stanciulescu, lector dr. Anca Popovici, conf. dr. lector dr. Silvia Fat, conf. dr. Laura Ciolan, conf. univ. V. Molan, lector dr. Bucur Cristian, prof. univ. Ioan Negret, prof. univ. Crenguta Oprea, conf. dr. Victoria Trif, conf. univ. dr. Anca Rozorea, conf. univ. Mihail Rosu, prof. univ. Lucian Ciolan, conf dr. Diana Csorba, prof. univ. Dr. Bogdan Logofatu, lector dr. Georgeta Ion, lector dr. Cosmina Mironov, lect. dr. Laura CapițaPerspective în carierăOportunitățile la absolvire sunt dintre cele mai variate: mentori de practica pedagogica/ profesionala in scolile de aplicatie; mentori pentru debutul in cariera didactica a absolventilor ultimelor generatii de profesori, pregatiti prin DPPD-uri sau prin PIPP, care nu vor urma programele „master didactic”; mentori de stagiatura/ profesori mentori pentru insertia profesionala a profesorilor stagiari/ a cadrelor didactice stagiare; mentori pentru cadrele didactice care au obtinut titlul de profesor prin „definitivarea in invatamant” si care au nevoie de sprijin; formatori de mentori prin programele de mentorat oferite de diferiti furnizori de formare; membri ai Comisiei Judetene/ a Municipiului Bucuresti pentru mentorat; evaluatori in comisiile de concurs pentru ocuparea functiei de „mentor” in „Corpul profesorilor mentori” constituit la nivelul inspectoratelor scolare/ Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti; inspectori scolari pentru mentorat; manageri; consilieri; experti; consultanti sau traineri etc.

Director program

Prof. univ. dr. Marin MANOLESCU, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

Citeşte mai departe ...

Calendar admitere - studii universitare de masterat, sesiunea iulie-septembrie 2016

CALENDAR ADMITERE

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

SESIUNEA IULIE – SEPTEMBRIE 2016

I.13-20 iulie 2016


INSCRIERI
PROGRAM Luni-Vineri 9.00 – 14.00, Sâmbăta - Duminica 9.00 – 12.00

Important !! Înscrierea se face personal, de către candidat.În cazuri excepționale (internare în spital, plecare în străinătate etc), dovedite cu documente oficiale, înscrierea se poate face prin mandatar, cu procură autentificată de un notar public.

II.PROGRAMARE EXAMEN ADMITERE

Nr. Crt.

Domeniul Programul de studiu Probe de concurs Data susţinere proba

1.

Psihologie Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie terapeutică Probă orală

21 iulie 2016

2.

Psihologie Evaluarea, consilierea si psihoterapia copilului, cuplului si a familiei Probă orală

21 iulie 2016

3.

Psihologie Psihodiagnoza, psihoterapie experientiala unificatoare (PEU) si dezvoltare personala Probă orală

21 iulie 2016

4.

Psihologie Psihologia sănătății – Cercetare Clinică şi Optimizare Comportamentală Probă orală

21 iulie 2016

5.

Psihologie Psihotraumatologie și asistare psihologică Probă orală

21 iulie 2016

6.

Psihologie Psihologie organizaţională şi managementul resurselor umane Probă orală

21 iulie 2016

7.

Psihologie Managementul formării psihologilor în psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor Probă orală

21 iulie 2016

8.

Psihologie Sănătate ocupaţională şi performanţa resursei umane Probă orală

21 iulie 2016

9.

Psihologie Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale Probă orală

21 iulie 2016

10.

Psihologie Evaluare si interventie psihologica in domeniul educational Probă orală

21 iulie 2016

11.

Stiinte ale educatiei Formarea formatorilor

interviu 60%, media licență 40%

25 iulie 2016

12.

Stiinte ale educatiei Managementul si evaluarea organizatiilor si programelor educationale

interviu 60%, media licență 40%

25 iulie 2016

13.

Stiinte ale educatiei Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei

interviu 60%, media licență 40%

25 iulie 2016

14.

Stiinte ale educatiei Învățare, inovare și coaching în educație

interviu 60%, media licență 40%

25 iulie 2016

15.

Stiinte ale educatiei Educaţie presecundară. Politici şi strategii de dezvoltare.

interviu 60%, media licență 40%

25 iulie 2016

16.

Stiinte ale educatiei Psihopedagogia şcolii incluzive interviu vocational 70-%,
media de licenta 30%

25 iulie 2016

17.

Stiinte ale educatiei Terapia logopedică în procesele de comunicare interviu de evaluare a potentialului academic 70%,
media examenului de licenta -30%

25 iulie 2016

18.

Stiinte ale educatiei Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie

interviu 60%, media licență 40%

22 iulie 2016

Dept. CREDIS

19.

Stiinte ale educatiei -           interdisciplinar cu psihologie Educație timpurie

interviu 60%, media licență 40%

25 iulie 2016

20.

Stiinte ale educatiei Management educational (filiala Focșani)

interviu 60%, media licență 40%

23 iulie 2016

(Focsani)

21.

Stiinte ale educatiei Management educational (filiala Buzău)

interviu 60%, media licență 40%

25 iulie 2016

(Buzau)

22.

Stiinte ale educatiei Mentoratul în educație

interviu 60%, media licență 40%

25 iulie 2016

23.

Stiinte ale educatiei - interdisciplinar cu teatru si artele spectacolului Pedagogii alternative și artă teatrală în educație

interviu 60%, media licență 40%

25 iulie 2016

24.

Stiinte ale educatiei Consiliere școlară (IFR)

interviu 60%, media licență 40%

23 iulie 2016

Dept. CREDIS

25.

Stiinte ale educatiei Management educațional(IFR)

interviu 60%, media licență 40%

23 iulie 2016

Dept. CREDIS

26.

Stiinte ale educatiei Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie(IFR)

interviu 60%, media licență 40%

22 iulie 2016

Dept. CREDIS

III. AFIŞARE REZULTATE CONCURS ADMITERE – DATA LIMITĂ - 27 iulie

 

* CONFIRMAREA LOCULUI     ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL !

 

 

 

Candidaţii admişi pe locurile finanaţate de la BUGET au obligaţia de a prezenta diploma de bacalaureat şi licenţă în original, în termen de 2 zile de la data afișării rezultatelor, în cazul în care nu au depus originalul la înscriere. Neprezentarea diplomei în original la termen, duce la pierderea locului finanțat de la buget.

Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ vor prezenta:

- Copia chitantei de achitare a sumei de 500 lei reprezentand o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul RO 51 RNCB 0076010452620069 deschis la sucursala BCR, sector 5 Bucuresti.

-diploma de bacalaureat şi licenţă în original (pentru candidații care nu urmează şi un alt program de masterat)

-diploma de bacalaureat şi licenţă în copie legalizată și adeverință de admis /student   (pentru candidații care au fost admiși / urmează şi un alt program de masterat și nu au depus documentele la inscriere)

Neprezentarea la termen a documentelor menționate pentru confirmarea locului cu taxă, duce la pierderea locului.

Citeşte mai departe ...

Probe de concurs - studii universitare de masterat, sesiunea iulie-septembrie 2016

Descrierea probei de admitere la studii universitare de master - sesiunea iulie-septembrie 2016, domeniul Psihologie

Proba urmărește evaluarea cunoștințelor de specialitate, a abilităților academice și a abilităților specifice domeniului, pe baza subiectelor teoretice și a analizei unui studiu de caz / test situațional (identificarea problemei, conceptualizare de specialitate, explicarea pe baza unei teorii sau model, raționament aplicativ).

Candidatul va extrage un bilet și va răspunde la cerințe și la întrebările comisiei prin care se vizează evaluarea a 3 domenii:

 • Cunoștințe de specialitate - 5 puncte: concepte și modele teoretice (cunoștințe acumulate la studii de licență, vezi și tematica examen de licență),
 • Abilități specifice domeniului - 3 puncte: conceptualizarea cazului/ situației (pe baza cunoștințelor acumulate la studii de licență),
 • Abilități academice - 1 punct: verificarea unor informații despre abilitățile academice (capacitatea de a produce rezultate academice, produse academice, servicii, capacitatea de a accesa abilități/ cunoștințe academice promovate la nivel internațional - nivelul înțelegerii textelor științifice redactate în engleză, etc.).

Pentru a răspunde complet la întrebările comisiei, se recomandă a adăuga la dosar CV si dovezi care atestă activități și abilități academice ale candidatului.

Nota *: se acordă 1 punct din oficiu.

Citeşte mai departe ...

Management educațional (filiala Buzău)

Descriere generală

Facultatea organizatoare a programului de studii universitare de masterat este Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (Universitatea din București), Departamentul pentru Formarea Profesorilor – Filiala Buzău.

Principala misiune a acestui program este de a forma, la cele mai înalte standarde de calitate, specialişti în management educațional, răspunzând unor nevoi actuale privind pregătirea şi perfecţionarea managerială a unor grupuri profesionale – cadre didactice din învăţământul preuniversitar, inspectori şcolari, directori şcolari. Obiectivele programului au fost formulate în corelaţie cu nevoile de profesionalizare ale acestora, cu rolurile şi competenţele care definesc activitatea specialiştilor în domeniul managementului educaţional. Ele vizează în principal aplicarea principalelor modele teoretice generale și tehnicilor managementului educațional, utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor fundamentale necesare în procesul de conducere și evaluare instituțională a educației, cunoaşterea şi înţelegerea bazelor conceptual-metodologice ale culturii specifice managementului resurselor umane din instituţii şi organizaţii de diferite tipuri, utilizarea concretă a unor instrumente operaţionale de diagnoză, decizie şi prognoză a calităţii Resurselor Umane în instituţii şi organizaţii de diferite tipuri, cunoaşterea şi utilizarea eficientă a instrumentarului de evaluare a programelor şi organizaţiilor educaţionale în vederea asigurării şi menţinerii calităţii instituţionale.

Admitere

Admiterea se realizează pe baza unui interviu și a mediei de licență. Pentru mai multe informații, dați click aici.

Cursuri

Pentru detalii accesați planul de învățământ de pe pagina principală de admitere la master.

Profesori

Echipa de cadre didactice este formată din:

 • Conf. univ.dr. Rafailă Elena
 • Lector univ.dr. Gheorghe Victoria
 • Lector univ. Iosifescu Viorel
 • Lector univ.dr. Enache Gheorghe
 • Lector univ.dr. Duţă Nicoleta
 • Prof. univ.dr. Stănculescu Elena
 • Lector univ.dr. Ştefănescu Cornelia
 • Prof. univ.dr. Bonciu Cătălina
 • Prof. univ.dr. Cristea Sorin
 • Prof. univ.dr. Logofătu Bogdan

Perspective în carieră

Oportunitățile la absolvire sunt dintre cele mai variate. Tipul întreprinderii, instituţiei în care pot profesa:

 • Grădinițe
 • Școli primare și gimnaziale
 • Inspectorate școlare

Funcţia absolventului:

 • profesor pentru învățământul primar și preșcolar
 • director de grădiniță
 • director de școală
 • inspector de specialitate

Parteneri

Director program: Conf. univ. dr. Elena RAFAILĂ, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.