Imprimă această pagină

Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor în Educaţie/TICE

  • 01 Iunie 2016 |
  • dimensiunea fontului

Titlu/ Acronim

 

Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor în Educaţie/TICE

Descriere generală

 

OBIECTIVE

Programul propus are ca obiectiv general abilitarea şi perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în utilizarea de tehnologii informatice şi de comunicaţie în procesul instructiv-educativ.

Modernizarea sistemului educaţional la nivel preuniversitar este o necesitate, care decurge din însăşi necesitatea reformei/modernizării întregului sistem de învăţământ. Prin modernizare, se înţelege, printre altele şi integrarea şi utilizarea noilor tehnologii în procesul de învăţământ, pentru a alinia învăţământul românesc la standarde europene.

DESIGN PEDAGOGIC

Programul de faţă este proiectat în concordanţă cu Strategia de dezvoltare a Universităţii Bucureşti şi cu reglementările legale privind studiile de masterat şi urmăreşte formarea unor competenţe specifice utilizării IT în domeniul educaţional. Acest masterat reprezintă implementarea în învăţământul românesc a rezultatelor proiectului european MINERVA (2002-2004), în cadrul departamentului nostru. 

Admitere  

Admiterea se realizează pe baza unui interviu și a mediei de licență. Pentru mai multe informații, dați click aici.

Cursuri

 

Pentru detalii accesați planul de învățământ de pe pagina principală de admitere la master.

Pachetul de cursuri vine în sprijinul cursanţilor pentru a asigura cunoştinţe fundamentale de utilizare a TIC (nivelul 1 de implementare a TIC în educaţie conform Strategiei de dezvoltare a Universităţii din Bucureşti) şi pentru integrarea tehnologiilor informatice şi de comunicaţie în disciplinele pe aceştia care le predau (nivelul 2) la şcolile în care îşi desfăşoară activitatea.

Cursurile puse la dispoziţia studenţilor asigură formarea de competenţe în proiectarea, implementarea şi managementul învăţământului la distanţă şi a celui virtual, în utilizarea unor sisteme informaţionale moderne pentru comunicare şi management educaţional, în selectarea şi utilizarea aplicaţiilor multimedia optime pentru disciplinele pe care le predau.

În susţinerea formării competenţelor aferente nivelului 2 mai sus menţionat, sunt oferite cursuri de instruire asistată de calculator, metode moderne de calcul şi simulare şi elemente de didactică a integrării TIC în şcoala modernă.

Pachetul de cursuri in anul I vizeaza obtinerea abilitatilor in utilizarea calculatorului la nivel de certificate ECDL start si Standard. Cursantii lucreaza pe campusul virtual si pe platforme educationale specializate invatand sa utilizeze aceste produse informatice moderne.

Pachetul de cursuri oferit studenţilor masteranzi se bazează pe principii ca:

• acoperirea unei arii problematice generale privind integrarea tehnologiilor moderne în educaţie, în general şi în învăţământ, în particular;

• asigurarea formării unor abilităţi fundamentale de operare/utilizare eficientă a calculatorului;

• formarea unor deprinderi practice şi competenţe de a lucra în mod curent, la clasă cu ajutorul calculatorului (predare, simulare de experimente, testare/evaluare);

• flexibilitate, conţinuturile putând fi modificate în funcţie de evoluţia şi dinamica înregistrate pe piaţa noilor produse şi tehnologii IT cu impact educaţional;

• dezvoltarea personală a cursantului, vizând capacitatea de autoînvăţare, dorinţa de perfecţionare continuă şi competenţa de a învăţa după materiale elaborate în tehnologia eLearning. 

Profesori

 

Prof. univ.dr.Bogdan Logofatu; Prof. univ.dr Lucian Ciolan; Prof. univ.dr. Ioan Neacșu; Conf.univ. Catalin Berlic; Conf.univ.dr. Minola Leonovici; Conf. univ.dr. Michaela Logofatu; Lect. univ.dr. Beatrice Almasan ; Asist.dr. Anisoara Dumitrache

Parteneri

 

-

Perspective în carieră/ Debuşee profesionale

 

 

Conform legislaţiei în vigoare, diplomele obţinute de absolvenţii ID / IFR au aceeaşi recunoaştere ca şi cele de la învăţământul cu frecvenţă (IF), asigurând şanse egale de inserţie pe piaţa muncii.

Absolventii programului de TICE pot accede la posturi de conducere la toate nivelurile invatamantului preuniversitar (scoala, inspectorat, CCD, minister), la nivel universitar ca si in firme /companii /ong-uri cu profil educational avand competente de management al documentelor si competente de comunicare.

De asemenea, absolventii programului de TICE pot urma un program de doctorat in tehnologii informatice in educatie. 

Persoană de contact

Prof. univ.dr.Bogdan Logofatu 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Ultima modificare Joi, 02 Martie 2017 20:46
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)